Árkossy István. Expoziție de pictură

 Vernisaj: 16 mai, ora 18

16 mai – 3 iunie, 2018 

Curator: Iakob Attila

Árkossy István s-a născut în 1943 la Cluj-Napoca și a terminat studiile la Institutul de Arte Plastice Ion Andreescu, secția grafică, unde, sub îndrumarea lui Feszt László, în 1966, și-a prezentat lucrarea de licență. Încă de pe vremea studenției, a dezvoltat relații strânse cu redacțiile și editurile transilvănene unde lucrările grafice și ilustrațiile sale au fost publicate în mod sporadic. După terminarea studiilor, a devenit colaborator al săptămânalului de literatură și critică Utunk unde, pe parcursul a două decenii, cu frecvență săptămânală, s-a ocupat de sarcini artistice și culturale din mediul transilvănean. Pe lângă acestea, pe parcursul anilor care au trecut, a creat identitatea grafică a mai multor produse din presă. În 1971, intră în posesia presei de gravură a artistului Nagy Imre din Zsögöd, și începe să își creeze lucrările prin proceduri de multiplicare grafică; inițial alb-negru, mai târziu cu imprimate mai colorate, va deveni o prezență la expozițiile județene și naționale. Datorită activității sale din redacție și în primul rând a colaborării strânse cu editura Kriterion, aproape 300 de volume au trecut prin mâna lui. În 1982, în cadrul unei expoziții la Cluj, prezintă pentru prima dată lucrări de pictură. Din 1986, împreună cu familia, trăiește și își desfășoară activitatea de artist liber profesionist la Budapesta.

Pilonul principal al creației sale artistice a fost întotdeauna desenul figural impregnat de un conținut spiritual adânc, rămânându-i fidel acestui stil până în ziua de azi, astfel,  caracteristica picturii sale este dată de faptul că aceasta conține accente grafice. Artistul a participat și participă în mod consecvent la expoziții naționale și bienale internaționale. Este membru al mai multor organizații profesionale, printre care se numără Asociația Maghiară a Artiștilor Plastici, Asociația Maghiară a Artiștilor Plastici și Artiștilor Industriali, Asociația Maghiară a Artiștilor Grafici, Societatea Maghiară a Pictorilor, Uniunea Scriitorilor Maghiari, respectiv a Asociației Barabás Miklós Céh. Scrierile sale cu caracter artistic pot fi regăsite nu numai în presa din Ungaria, ci și în cea din Transilvania. Până în momentul de față a publicat patru cărți Világ árnya, világ fénye [Umbra lumii, lumina lumii], Editura Kriterion, Cluj-Napoca, 2009, în colaborare cu Bágyoni Szabó István; Képírás [Képírás], Editura Magyar Napló, Budapesta, 2010, în colaborare cu Árkossy Zsolt; Nagymesterek [Mari maeștri], Editura Magyar Napló, Budapesta, 2015; Ablak az égre [Geamuri către cer], Editura Magyar Napló, Budapesta, 2017. Ca omagiu adus marilor artiști clasici, în intervalul 2010-2013, a pictat seria clasică de cincizeci de portrete Nagymesterek-Reneszánsz és barokk festőművészek arcképcsarnoka, acestora fiindu-le adăugate ulterior o serie de eseuri, publicate sub forma unui volum. Acest material a fost prezentat și publicului din Cluj în 2016 în cadrul Galeriilor Minerva.

În momentul de față, seria de portrete se află în posesia Fundației artistice Kogart și face parte din expoziția permanentă a galeriei din Budapesta. Peste 100 de scrieri din presă s-au ocupat și au prezentat arta lui Árkossy István. Pe parcursul anilor, artistul a organizat peste 40 de expoziții personale, respectiv a participat la un număr impresionant de expoziții de grup, operele lui fiind prezente în cadrul mai multor evenimente internaționale. Drept recunostință a meritelor Árkossy István a fost decorat cu Crucea de Merit a Ungariei, respectiv în aprilie 2018 a primit premiul  “Szolnay” al Societății Maghiare de Cultură din Transilvania