MINING IN DEPOSITS OF LIGHT

vernisaj: joi, 5 aprilie 18:00-21:00
Craiova, Calea București, nr 56
(5 – 29 aprilie 2018)

Asemeni muncii arheologului culturii care, pentru Walter Benjamin, excavează ruinele cotidianului pentru a extrage din acestea un înțeles camuflat sub efectele destructive ale duratei temporale, demersul artistic al lui Andrei Nacu se subsumează interesului contemporan pentru arhivarea subiectivă. Noțiunea de contingență și materializarea scurgerii timpului joacă un rol fundamental în întâlnirile sale subiective și fortuite cu obiectele și imaginile descoperite. Lucrările prezentate în expoziția Mining in Deposits of Light, înșelător de simple, se situează în tensiunea dintre fluxul imaginilor în cultura vizuală contemporană, efectele lor de putere în câmpul social și reconstrucția istoriografică, rațională și retrospectivă a evenimentelor din coliziunea întâmplărilor, ce operează întotdeauna un decupaj în interiorul prezentului pe care dorește să îl explice. Acesta este și motivul pentru care aceste lucrări asumă în mod conștient o estetică poveristă și minimală ce evocă atmosfera experimentelor artistice ale anilor ’70, semnalând totodată distanța care ne separă astăzi de preocupările formale ale acelor vremuri prin insistența lor asupra materialității imaginii.

Deși utilizează preponderent mediul fotografic și pe cel al filmului analog ca materie primă, imaginile și asamblajele vizuale ce compun proiectul expozițional depășesc regimul reprezentării artistice și, în subsidiar, pe cel al evidenței fotografice. Andrei Nacu asamblează și descompune imagini ce poartă cu ele, în maniere diferite, o pregnantă dimensiune performativă: acestea exhibă o muncă brută, materială, deseori non-umană și uneori chiar absurdă, ce transgresează regimul semiotic al muncii cognitive asociat artelor vizuale ca uzină producătoare de reprezentări. Alături de metafora arheologică a mineritului, disecția unei imagini imprimate pe peliculă (asociată de Walter Benjamin artistului-chirurg) poate fi considerată o operație preponderent arhivistică: ea semnifică gestul artistic prin care dispariția paradoxală a imaginii în memoria colectivă prin intermediul unor operațiuni de clasificare și codificare este reconstruită.

Exploatarea performativității și materialității imaginii înțeleasă epidermic, ca suprafață de contact opacă ce destabilizează privitorii, și nu drept un ecran permeabil, prin traversarea căruia subiectivitatea omogenă a privitorului poate fi reconstituită și asigurată, conduc, în cele din urmă, la afirmarea precarității unităților de sens constituite temporar în contextul experienței estetice pe care cadrul expozițional o facilitează. Nu mai puțin important, lucrările produse pentru această expoziție decuplează munca artistului de sarcina sa reprezentațională, deschizând-o către alte potențialități de semnificare și valorizare.
 


Andrei Nacu trăiește și lucrează în Londra. În practica sa artistică folosește fotografia documentară, albumul de familie și arhiva fotografică pentru a crea proiecte ce analizează intersecția dintre memoria personală și istoria socială. Lucrările sale recente includ video, instalație și performance, concentrându-se pe politica reprezentării și arheologie media. În prezent lucrează la Royal Anthropological Institute în Londra. A studiat fotografia la University of Wales, Newport, U.K. și la Universitatea Națională de Arte George Enescu, Iași.

Cristian Nae este conferențiar universitar la Universitatea Națională de Arte George Enescu din Iași, România, unde preda teorie critică, studii expoziționale, vizuale și istoria artei contemporane. Cercetările sale se focalizează asupra geografiei și istoriei artei în Estul și Centrul Europei după 1960, îndeosebi asupra moștenirii artei conceptuale, conjuncției dintre estetică și politicile memoriei.
 


Galeria ElectroPutere are scopul de a oferi o serie de programe și activități publice care explorează arta și rolul acesteia în societate. Galeria este concepută ca un spațiu ce sprijină producția și expunerea de artă contemporană și exeprimente artistice. Cu o platformă a cărei agendă reflectă deschidere, Galeria ElectroPutere își propune să promoveze și să chestioneze producția artistică actuală, a noilor generații de artiști și să abordeze teme relevante din punct de vedere social și politic.