Muzeul Municipiului București vă invită marți, 20 martie a.c., ora 18:00, la vernisajul expoziției „Ex libris meis” – „Din cărțile mele”. Cărți cu însemne de proprietate din Biblioteca Muzeului Municipiului București.                                                                        

Vernisajul și expoziția vor fi găzduite de Palatul Suțu.

Ca şi oamenii, cărţile îşi au propriul destin. Multe dintre publicațiile păstrate în Biblioteca Muzeului Municipiului București au parcurs un drum lung de la ieşirea din tipografie, până la destinaţia actuală. Au fost vândute, cumpărate sau dăruite, trecând prin mâinile mai multor proprietari. Unele volume au făcut parte din vechi biblioteci dispărute, destrămate sau confiscate, care au aparținut unor personalităţi (istorici, filologi, medici, clerici, oameni politici), dar şi unor necunoscuţi, uniţi deopotrivă prin dragostea de carte. Călătoria lor poate fi reconstituită cu ajutorul semnăturilor, însemnărilor și însemnelor păstrate pe paginile de titlu, care reprezintă un ajutor preţios în trasarea drumului unei cărţi prin timp şi spaţiu.

Vor prezenta expoziția, vorbind despre destinul cărților Dr. Adrian Majuru – manager al Muzeului Municipiului București, Dr. Sorin Antohi – cercetător, istoric, scriitor și Dr. Daniela Lupu – șef Serviciu Documentare, Bibliotecă, Arhivă al MMB.

În fondul Bibliotecii Muzeului Municipiului București există cărţi care, potrivit însemnărilor pe care le conțin, au aparținut membrilor unor familii istorice: banul Mihalache Ghica (1796-1850), monseniorul Vladimir Ghica (1873-1954), Constantin C. Brătianu (1887-1956), Constantin Karadja (1889-1956), precum și unor personalități care au trăit și activat în secolele XVIII-XX: contele Johann Georg Friedrich von Einsiedel (1730-1811), Cesar Bolliac (1813-1881), Nicolae Bălcescu (1819-1852), Alexandru Papiu Ilarian (1827-1877), Paul Gore (1875-1927), Gheorghe Tătărăscu (1886-1957), medicii George Severeanu și Alexis Zaloziecki, arheologul Dinu V. Rosetti (1899-1974) ş.a.

Proprietatea asupra cărţilor a fost marcată printr-un ex libris, termen generic provenind din expresia latină „Ex libris meis” – în traducere: „Din cărţile mele”, urmat de numele posesorului. Ex librisul poate avea forma unei simple semnături, poate fi aplicat pe carte ca o etichetă (cu text şi imagine) sau poate fi imprimat (cu un sigiliu sau o ştampilă). El are calitatea de dovadă probatorie a proprietăţii, iar uneori şi valoare artistică.

Expoziția va prezenta publicului cărți tipărite în secolele XVI-XX, marcate cu ex libisuri de diferite forme, însoțite de texte și imagini referitoare la exemplarele expuse și la proprietarii lor. Prin intermediul textelor auxiliare vom arăta cine au fost aceștia, ce știm despre bibliotecile lor și care erau preferințele lor de lectură. Vizitatorii se vor familiariza cu noțiunile: carte veche, carte cu valoare bibliofilă, ex libris și vor putea distinge diferitele tipuri de ex libris.

Într-o lume în care cartea tipărită se confruntă cu formatele digitale, dorim să reamintim publicului relația personală și personalizată a omului din secolele trecute cu cărțile sale.