UITAT ÎN MANUSCRIS

SUZANA FÂNTÂNARIU

Carte-obiect / xilogravură / colaj

 

UITAT ÎN MANUSCRIS

A sosit corespondența

în decorul scenografic

din fața ușii cu gratii,

atelier de artist închis

cu zăbrele de umbre târzii.

 

Imaginez

fantome de lilieci

purtând în ciocuri amare

plicuri devastatoare

despre timpul unui artist.

Uimit,

citind rând cu rând

în oglinda piezișă

tăieturile subțiri

de pe frunte, sângeroase,

urmele de plâns pe obraz,

vene subțiri, transparente,

tremură gândul

că va fi condamnat

în-scris la singurătate

anonimat, prea mult nesomn

și vis interzis

semnat.

 

Artistul se-ntunecă

devreme, apus

cu răvașul adus de timp

între gheare de lilieci

în palme brăzdate,

deschis

Monologhează blând,

șoptit a mirare, aplecat

temător întrebându-se:

-de la cine oare, de ce

scrisoarea arsă de timp

întunecă fața, orbindu-l

cu foc și pară,

cu cerneală violet,

cu grele cuvinte

ghiulele pe piept,

apăsat pe nedrept ?

 

Artistul îndură prescris

incizia pe inimă, crestată.

Cu pana ascuțită ca un cui,

înțeapă timpul vâscos

amestecat din cenușă și foc.

Stinsă, durerea transpare

în chip de Pasăre Phoenix

înalt renăscând

liliecii, zburând mai jos

sub pământ, ei, poartă

corespondența din cenușa de vis

între două lumi de artist

uitat în manuscris.

(Suzana Fântânariu, 14 noiembrie 2014, orele 23, Timișoara)

Galeria de artă DANA Iași invită luni, 5 martie 2018, orele 18.00, publicul iubitor de artă la deschiderea expoziției de carte-obiect, xilogravură și colaj „UITAT ÎN MANUSCRIS” semnată de către artista de mare prestigiu SUZANA FÂNTÂNARIU. În deschidere va vorbi criticul de artă Maria Bilașevschi și scriitorul Grigore Ilisei.

„Artistă reputată, creatoare de școală, Suzana Fântânariu, se detașează de iluștrii colegi de generație printr-o serie de calități ieșite din tipar, calități ce o confirmă drept personalitate aparte și indispensabilă culturii contemporane. Expoziţia „Uitat în manuscris”, prezentă la Galeria „Dana” Iaşi, gravitează în jurul simbolului, materiei, conceptului şi obiectului cu infinite posibilităţi de reconfigurare a mesajului, de la ancestral la postmodern, cu o inteligenţă imuabilă ce obligă diversitatea să devină un stil. Lucrările artistei de xilogravură, colaj și carte-obiect par a-și desfășura propriul destin conform unui algoritm iniţiatic în directă relaţie cu cultura. Stratificate în fiinţa sa, acumulările omenirii sunt traduse în trepte ritualice, mulate pe trăiri, gânduri, impresii, când tumultoase, când nostalgice. Pluralitatea nivelelor de lectură ce emerg din configurațiile Suzanei Fântânariu, sunt mărturii ale autenticității unui discurs ce își găsește ecou nu doar în bi sau tridimensionalitatea structurii sale, ci în matricea ființei noastre.” (Maria Bilașevschi)

Expoziția va fi deschisă spre vizitare în perioada 5-30 martie 2018.

Curator / Smaranda Bostan