FUNDAȚIA LÖWENDAL și MUZEUL NAȚIONAL DE ARTĂ AL ROMÂNIEI 

vă invită la: Lansarea catalogului și finisajul expoziției

30 ianuarie 2018, ora 17.00

ÎN LUMEA PERSONAJELOR LUI GEORGE LÖWENDAL (1897-1964)

14.10.2017 – 31.01.2018

MUZEUL COLECȚIILOR DE ARTĂ

Calea Victoriei 111

Evenimentul de lansare al catalogului de expoziție va avea loc în prezența domnului Liviu Constantinescu, manager al Muzeului Național de Artă al României și a doamnelor: Ariadna Löwendal-Dănilă, președinta Fundației Löwendal, Ruxandra Demetrescu și Cristina Cojocaru, curatoarele expoziției și Irina Nemțeanu, arhitecta expoziției.

La finisajul expoziției ne propunem și prezentarea unor fragmente inedite din scrierile memorialistice ale scenografului și pictorului George Löwendal: „Întâlnirile mele cu țăranii” și „Scurte povestiri”, în interpretarea domnului Mircea Rusu, actor al Teatrului Național din București.

Această culegere de memorii redactată de George Löwendal în ultimii ani de viață, nepublicată încă, îndreptățește, pe de altă parte, lectura picturilor sale și într-o cheie antropologică. Pasaje precum cele din capitolul „Întâlnirile mele cu țăranii”, care descriu concret atmosfera satelor, contextul ședințelor de poză și discuțiile avute cu localnicii, aduc mai multă lumină asupra dinamicii seriilor sale de lucrări și asupra resorturilor care l-au îndemnat să își dedice o mare parte din activitate culegerii de fizionomii și caractere rurale sau de vederi mănăstirești sau citadine.