Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău în colaborare cu Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (AŞM), Institutul de Cercetări juridice şi Politice al AŞM, Direcţia cultură a Primăriei municipiului Chişinău, Asociația Istoricilor din Republica Moldova şi Pretura sectorului Botanica al municipiului Chișinău organizează, în zilele de 23 şi 24 ianuarie 2018, o serie de manifestări cu prilejul împlinirii a 159 de ani de la un moment de referință din istoria românilor – Unirea Principatelor Române. 

Seria de evenimente debutează, pe data de 23 ianuarie, ora 13.00, cu masa rotundă    „Centenarul Unirii. Basarabia pe calea afirmării identității naționale (24 ianuarie 1859 – 24 ianuarie 1918)”. La manifestare vor participa istorici, juriști, politologi și filosofi, care vor dezbate subiecte privind Unirea Principatelor Române la 24 ianuarie 1859 şi declararea independenței Republicii Democratice Moldovenești la 24 ianuarie 1918, consecințele istorice, juridice și politice ale Unirii Principatelor (24 ianuarie 1859) și ale Declarației de Independență a Republicii Democratice Moldovenești (24 ianuarie 1918). Se vor discuta alte subiecte consacrate Unirii Basarabiei cu România și Centenarului Marii Uniri.

Evenimentul va avea loc în Sala mică a Academiei de Știinţe a Moldovei, (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 1, et. 2).

Manifestările dedicate Unirii Principatelor Române vor continua pe 24 ianuarie, începând cu ora 09.00, cu ceremonia depunerii de flori la bustul domnitorului Al.I.Cuza, amplasat în Chișinău, intersecţia bulevardul Dacia cu bulevardul Cuza Vodă. Va urma un recital de muzică susţinut de cantautorul Viorel Burlacu şi un program literar-artistic organizat de elevii liceelor din sectorul Botanica al municipiului Chișinău. 

Parteneri media: TVR Moldova şi Radio Chişinău

Untitled-1

Suită de manifestări în comuna Gura Galbenei prilejuite de împlinirea a 159 de ani de la Unirea Principatelor Române

Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chişinău în colaborare cu Primăria comunei Gura Galbenei, raionul Cimişlia şi Liceul Teoretic „Hyperion” din aceeaşi localitate, organizează, pe data de 24 ianuarie 2018, o serie de evenimente cu prilejul Unirii Principatelor Române.

Manifestările vor debuta în piața din centrul comunei, unde va avea loc depunerea de flori la bustul domnitorului Al. I. Cuza, urmată de vernisajul expoziţiei „România şi românii în Primul Război Mondial” şi un recital muzical oferit de celebrul cantautor Iurie Sadovnic-Orheianu şi de elevii Liceului Teoretic „Hyperion”.

Alcătuită din 24 de bannere, de dimensiuni 0,95 x 2,05 m, expoziția „România şi românii în Primul Război Mondial” aduce în atenția publicului  o serie de fotografii, documente de arhivă, ilustrații, hărți etc., menite să reconstituie evenimentele din perioada de neutralitate a Regatului României (1914-1916); documente, mărturii, fotografii, extrase din presa vremii privind luptele de front după intrarea României în război alături de Antanta, precum și o serie de materiale legate de sfârșitul războiului, sfârșit care a constituit pentru țara noastră preambulul realizării unui vechi deziderat istoric: Marea Unire din 1918.

Suita de manifestări va continua la Liceul Teoretic „Hyperion” cu vernisajul expoziţiei „Unirea Principatelor şi reformele lui Alexadru Ioan Cuza”, urmat de un moment muzical susţinut de Iurie Sadovnic-Orheianu. Programul zilei se va încheia prelegerea publică “Semnificaţia Unirii Principatelor Române” susţinută de acad. Valeriu Matei, directorul ICR Chişinău.

Expoziţia „Unirea Principatelor şi reformele lui Alexadru Ioan Cuza”, alcătuită din 19 bannere de 0,92 x 1,85 m., este dedicată Unirii Principatelor Române şi cuprinde etapele realizării Unirii oglindite în imagini, documente diplomatice de epocă, mărturii ale contemporanilor, precum şi aprecieri ale istoricilor români şi străini despre Unirea Principatelor Române şi despre personalitatea domnitorului Alexandru Ioan Cuza.

La manifestările din comuna Gura Galbenei va participa o delegaţie din partea comunei Măgurele, judeţul Prahova, formată din primarul comunei, directorul gimnaziului, alte personalităţi notabile ale comunei şi 15 elevi ai instituţiei de învăţământ din localitate.

Parteneri media TVR Moldova şi Radio Chişinău.