Dedicat picturii de-a lungul întregii sale vieți, transformată într-o profesiune de credință, Leon Vreme a fost un artist experimentalist, interesat de suprafața pânzei, transformată într-un câmp de înfruntare a materiei sau a culorilor. Nu subiectul picturilor l-a interesat, ci pictura însăși, privită ca o expresie profundă a stărilor interioare, a luptei dintre forțele ascunse și cele vizibile, în încercarea lor de eliberare. Astfel, practicile lui artistice au instaurat în centrul preocupărilor sale, încă de la mijlocul anilor 1960 și în deceniile care au urmat, o pictură abstractă, dedicată suprafeței și materiei cromatice. A parcurs o cale artistică proprie, pe care a urmat-o consecvent până la sfârșitul vieții sale, petrecută recent. – Ileana Pintilie