ESENŢIAL LUDIC by PLATFORMA
Vineri, 15 decembrie 2017 | ora 17.00-20.00
Platinia Shopping Center | Calea Mănăștur nr. 2-6 | Mezanin
Art House Gallery | www.arthousegallery.eu
Expoziție deschisă din 15 decembrie 2017 în 15 februarie 2018
Art House Gallery se constituie ca un spaţiu-fenomen, un teren de mediere a operei de artă cu publicul ei, o pistă de lansare a operei artistice către destinatarii ei de drept. Pentru că arta înseamnă succes atât pentru artist, cât şi pentru colecţionar. Actul creator este un prilej pentru o paletă generoasă de meditaţii spaţiale, temporale, contextuale sau financiare! Să punem arta în vitrine să o vadă toţi, să o judece, să o aprecieze şi să se încânte! Pentru că arta înseamnă putere!
Expoziţia ESENŢIAL LUDIC propune patru artişti contemporani, reprezentanţi ai Şcolii de la Cluj, care au format de curând grupul PlatformA: Ioana Antoniu, Adriana Elian, Andor Kőmives şi Radu Pulbere.
Ioana Antoniu formulează experienţe plastice care sporesc capacitatea extraordinară de înnoire a artei. Pictura este îmbogăţită de accentele rafinate ale broderiei care personalizează spaţiul tabloului, conferind un plus de vitalitate şi imprimând compoziţiei o articulare aparte. Lucrările transmit plenitudinea actului creaţiei, conştientizarea realizării personale la niveluri multiple şi bucuria de a o împărtăşi altora.
Adriana Elian sintetizează modul în care arta s-a dezvoltat de-a lungul istoriei, ajungând la o seamă de rezolvări plastice personale şi particulare redate prin jocul de lumini şi umbre sau compoziţii “plonjate” care invită privitorul să ghicească personajele şi să caute mesajul ascuns. Fiecare lucrare este o poveste care transmite legătura abia perceptibilă între lumea vizibilă şi lumea intuitivă, accesând diferite terase ale subconştientului.
Andor Kőmives face exerciţii de transformare a realităţii, trasând noi căi imaginarului: spaţiul şi timpul depăşesc limita realităţii perceptibile, devenind infinite. Lucrările sale îndeamnă la meditaţie şi pun accentul nu pe subiectul reprezentat, ci pe senzaţia pe care o produce privitorului, compunând o magie muzicală care ne invită să rezonăm cu o lume nouă.
Radu Pulbere procedează la dez-asamblări şi re-asamblări ale elementelor care populează suprafaţa tabloului într-un mod novator, înscriindu-se în tradiţie, dar depăşind-o, în acelaşi timp. Artistul nu se află în situaţia de privitor care transpune obiectiv realitatea, ci o trece prin filtre proprii, o reformulează şi o redă ca şi cum ar fi parte din aceasta.
Curator: Silvia Suciu
“PICTURA este un liant între oameni, iar noi căutăm forma cea mai simplă de a împlini acest fapt, pentru că în lunga şi bogata noastră activitate expoziţională am suferit tocmai din cauza izolării noastre de cei dornici să ne cunoască povestea.
Ne dorim să deschidem porțile unui dialog între artiști și membrii comunității clujene și să clădim împreună o cetate, nu utopică, ci ideală. Vrem să aducem în actualitate vechiul spirit renascentist al Mecenei, cel care, prin puterea financiară pe care o are, face artele să înflorească şi comunitatea să aibă un orizont mai larg decât disputele politice.
Ce altă dovadă mai elegantă de putere există, decât să deţii luxul ARTEI?!”
PlatformA