Joi, 07 Decembrie 2017, de la orele 18:00, Galeria IAGA Contemporary Art deschide publicului expoziția #808080 a artistului Liviu Bulea, curatoriată de Olimpia Georgeta Bera.

Expoziția #808080 se prezintă sub forma unor conglomerate concepute în forme bidimensionale variabile ca dimensiune, unele seriale, altele singulare în ansambul proiectului. Fiecare piesă este parte a unei viziuni despre ansamblarea și compunerea elementelor identificabile în procesele industriale. Unele dintre ele sunt inspirate de picturalitățile pe care de obicei le trecem cu vederea și care sunt transpuse în mod accidental în realitatea de zi cu zi, prin alăturarea și suprapunerea diferitelor structuri materiale. Altele sunt exerciții de plasare a unor alcătuiri minimaliste de obiecte și texturi, sau a unor incizii și demarcări grafice transpuse pe suprafețele obiectelor de factură monolitică. (Olimpia Georgeta Bera)

Expoziția este deschisă publicului în perioada 07 Decembrie 2017-13 Ianuarie 2018, în spațiile Galeriei IAGA Contemporary Art, str. Closca, 9-11, Cluj-Napoca

Expoziţia este acompaniată de catalogul dedicat acestui eveniment si va fi prezentat in timpul vernisajului.

 In data de 13 Ianuarie 2018 va avea loc Finisajul Expozitiei #808080
(pentru mai multe informatii vizitați 
www.iaga.eu )

Proiectul expozițional al lui Liviu Bulea preia titlul încifrat în limbajul digital al griului, care conține în proporții egale culorile roșu, verde și albastru. Aflat într-un echilibru structural care o plasează în zona așa-zis-ului „anonimat” din punctul de vedere al cromaticii, acest gri este variabil doar în funcție de tonalitățile sale de închis-deschis și de atributele speci ce ale formei pe care le descrie.

Rece și cald în egală măsură, griul preferat în opera lui Liviu Bulea este reprezentat în natura obiectelor, în elementele de spațializare a acestora și în atmosfera unitară pe care proiectul în sine o emană: o lume a ruinelor clădite prin forța industrializării, un imens sit în care materialele de construcție își croiesc, prin mecanisme similare proceselor naturale, propria logică de asamblare.

Viața artistică a lui Liviu Bulea este marcată de reminiscențele zonelor industriale, de griul cimentului care se fabrica și care pătrundea în aerul respirabil și în peisajul familiar al orașului Turda. În cadrul operei, acest gri-ciment devine un fel de a doua natură în care omul trăiește clădindu-și lumea din prefabricate și rămășițele casante ale acestora. Omul își descrie astfel propria lume efemeră, reciclabilă și simplă, fără a mai ține cont de originea sa primordială și de proeminența organicului în ansamblul materiei terestre.

Geometriile descriu spații abstracte și monocrome, într-o economie de elemente foarte bine dozată. Lucrările devin ample conglomerate care înmagazinează o natură moartă și cresc în „greutate” odată cu ponderea de gri care le compune. Griul se caracterizează în funcție de masa a cărei densitate variază în raportul de închis-deschis al cantităților și al distribuțiilor, dând astfel senzația că tot acest cumul rigid se va dezvolta dintr-un anumit punct într-un mod independent, păstrând algoritmul de multiplicare al propriei cantități, după regulile mecanice de alcătuire.

Jocul creativ este preschimbat într-un proces autonom de alternare a tonurilor, iar simetriile și asimetriile sunt o consecință a plasărilor și a mutațiilor pe care le suferă griurile, odată transferate din câmpul vizual real în cel creativ- abstract. Aceste alternanțe, care transformă materialul de construcții în ceea ce poate recunoscut, estetic vorbind, în opera de artă, constituie practic etape variate de reconversie a materiei și depășirea lipsei de semni cație a unui „obiect steril”. În termenii de descriere ai peisajului clasic, acest tip de obiect, care prinde contur în cadrul operei, nu este nimic altceva decât materia neutră, lipsită de viață.

#808080 se concretizează astfel ca formulă de redare a spațiului vizual și a întinderii sale, oferind coordonatele noului concept despre modul de a trăi și a locui în lume, despre nevoia permanentă de adaptare a materialelor la nevoile zilnice și la exigențele care țin de confortul vieții de zi cu zi și nu în ultimul rând despre topogra ile locurilor cunoscute și imaginate de către artist, în baza memoriilor acumulate.

Expoziția #808080 se prezintă sub forma unor conglomerate concepute în forme bidimensionale variabile ca dimensiune, unele seriale, altele singulare în ansambul proiectui. Fiecare piesă este parte a unei viziuni despre ansamblarea și compunerea elementelor identi cabile în procesele industriale. Unele dintre ele sunt inspirate de picturalitățile pe care de obicei le trecem cu vederea și care sunt transpuse în mod accidental în realitatea de zi cu zi, prin alăturarea și suprapunerea diferitelor structuri materiale. Altele sunt exerciții de plasare a unor alcătuiri minimaliste de obiecte și texturi, sau a unor incizii și demarcări gra ce transpuse pe suprafețele obiectelor de factură monolitică.

Inspirat de uniformitatea griului, #808080 este un proiect dedicat variabilelor non-cromatice din mediile ambientale, dar și inseției arti cialului, văzut atât ca resursă cât și ca element rezidual în raport cu susținerea mecanismelor vitale.

Curator: Olimpia Bera