Bienala de Carte Bibliofilă și de Carte-Obiect, proiect inițiat de Muzeul Național al Literaturii Române (MNLR), se va desfășura în perioada 15 ianuarie – 31 martie 2018, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române din Calea Griviței, nr. 64-66, București.

În expoziția principală a Bienalei de Carte Bibliofilă și de Carte-Obiect se va desfășura proiectul cărții de artist, în care tema Unității va fi susținută prin harta participanților din toate provinciile în care se află comunități relevante de români, dar și prin discursul plastic divers al artiștilor din toată lumea, având o singură temă și un mijloc comun de expresie, cel al cărții-obiect.

Premiul I va primi 700 euro, premiul II – 500 euro, iar premiul III – 300 euro.
Vor fi acordate 10 mențiuni premiate cu cărți.
Artiștii pot participa cu maximum 2 lucrări.

A. CONDIŢII DE PARTICIPARE

1. La Bienală pot participa toți artiștii profesioniști din România și din străinătate, inclusiv studenți.
2. În cadrul expoziției pot fi înscrise lucrări indiferent de anul de execuție, cu condiția să corespundă temei Bienalei și să îndeplinească următoarele criterii tehnice:
– sunt acceptate lucrări carte-obiect executate în toate tehnicile și tipurile de materiale;
– sunt acceptate cărți-obiect parietale sau sculpturale, numai dacă acestea se încadrează în condițiile de participare;
– lucrările înscrise trebuie să demonstreze atât calități tehnice, cât și estetice;
– este obligatoriu ca lucrările parietale să fie prevăzute cu sisteme de panotare;
– lucrările înscrise vor fi complete și gata de expunere;
– lucrările înscrise trebuie să fie realizate din materiale neperisabile.
3. Artiștii se pot înscrie la expoziție cu maximum două lucrări, care să corespundă criteriilor menționate anterior. Una dintre lucrări va putea fi donată în patrimoniul organizatorului, MNLR.
4. Lucrările nu au limitări de dimensiune.
5. Înscrierea participanților în vederea selecției în Bienală se va realiza on-line în perioada 10 octombrie – 1 decembrie 2017, pe adresa de email [email protected];
6. Înscrierea participanților în vederea selecției va conține:
– Formularul de înscriere completat cu toate datele necesare (document Word) (disponibil pe site-ul www.mnlr.ro – http://mnlr.ro/bienala-de-carte-bibliofila-si-de-carte-obi…/);
– 2 imagini digitale color ale fiecărei lucrări în parte, însoțite de specificațiile tehnice: tehnica folosită, dimensiunea, anul de execuție, titlul lucrării și autorul acesteia.
– Un rezumat al CV-ului actualizat, de maximum o pagină (document Word).
Formularul de înscriere și toate documentele conexe pot fi completate în limba română sau în limba engleză.
7. Prin formularul de înscriere, autorii își dau acordul pentru utilizarea materialelor trimise, în scopul promovării expoziției. Materialele trimise pentru înscriere nu vor fi returnate, ele intrând în arhiva organizatorilor expoziției.
8. Jurizarea lucrărilor de către organizatori se va face pe baza imaginilor trimise de către artişti.
9. Juriul își rezervă dreptul de a respinge lucrările care nu corespund cerințelor expoziției.
10. Rezultatul jurizării va fi comunicat artiștilor prin e-mail, în data de 7 decembrie 2017.
11. Lucrările acceptate trebuie trimise în intervalul 7 decembrie – 16 decembrie 2017 pe adresa de contact: Muzeul Național al Literaturii Române, Calea Griviței nr. 64-66, sector 1, cod poștal 10734, Bucuresti.
Participarea este gratuită.
CALENDARUL EXPOZIŢIEI
PERIOADA PENTRU ÎNSCRIERE | 10 octombrie – 1 decembrie 2017
DATA LIMITĂ PENTRU RĂSPUNSUL JURIZĂRII | 7 decembrie 2017
INTERVALUL DE PRIMIRE A LUCRĂRILOR | 7 decembrie – 16 decembrie 2017
DURATA EXPOZIŢIEI | 15 ianuarie – 31 martie 2018
INTERVALUL DE RETURNARE A LUCRĂRILOR | 1 aprilie – 1 mai 2018
Lucrările pot fi ridicate personal în maximum 30 de zile de la încheierea Bienalei. Artiștii care doresc ca lucrările să le fie livrate, trebuie să solicite în scris și să-și dea acordul pentru plata prin ramburs.

Informaţii suplimentare legate de expoziţie puteţi obţine de la următoarele persoane de contact:
DALINA BĂDESCU – [email protected], +40 730.245.010
ANDREEA DRĂGHICESCU – [email protected], +40 723.154.052
Adresă e-mail depunere fișe de înscriere: [email protected]