DEAD GARDENS

Viața și moartea sunt două fațete ale aceluiași conținut, din perspectiva trecerii timpului. Ceea ce se ivește, dăinuie și moare face obiectul existenței unui circuit închis – raportat la realitatea percepută. Sensul existenței este dat însă de principiul conservării energiei, fapt pe care umanitatea nu îl poate experimenta la nivel senzorial. Principiul abstract al existenței și al non-existenței este bazat pe calcule și formule care țin de domeniile exacte ale cunoașterii, cum este, spre exemplu, genetica, din componența căreia viața, ca fenomen cu o anumită durată, este parte indispensabilă. Cu alte cuvinte, percepția închide acest cerc al trecerii dintre viață și moarte, însă imaginația și teoriile științelor sunt capabile să redeschidă un câmp mult mai vast de experimentare.

DEAD GARDENS reprezintă alăturarea a doi termeni care definesc perechi de stări antagonice: vitalitate–mortificare, lumină–întuneric, plus–minus, răsărit–apus, ființă–neființă ș.a.m.d., repere semnificative care se atrag și se succedă în spațiu și timp, se autoreglează ca durată și cantitate, reușind, în fine, să se anihileze și să se genereze reciproc, într-un tablou ciclic al reprezentărilor. Interpretarea trecerilor și revenirilor se realizează din și înspre cele două direcții ale existenței, sub forma unui întreg sau într-un mod fragmentar, depinzând de anumite abilități de percepere a acestor fenomene.

Reversibilitatea stării de neființă și dimensiunile relative față de aceste două puncte terminus – nașterea și moartea – pe care creația în sine, ca fenomen, le înmagazinează în procesele și mecanismele sale specifice, sunt repere pe care proiectul DEAD GARDENS le propune în cele două spații ale Visual Kontakt Gallery: un spațiu de interior, cu un plan bine delimitat, și unul exterior, care este deschis intervențiilor și care se va supune noilor delimitări, în funcție de amplitudinea intervențiilor. Scopul acestui proiect este de a crea un circuit artistic omogen, prin realizarea unor pasaje de incluziune între cele două medii de expunere sau între mediile reale și cele virtuale, dar și de a oferi un cadru de expunere pentru viziuni diverse de reflectare asupra începutului și sfârșitului lumii. – Olimpia Bera, curator, Visual Kontakt Gallery

Artiști: Alexandra Mureșan (România), Ioana Olăhuț (România), Liviu Bulea (România), Bronwyn Lace (Africa de Sud), Marcus Neustetter (Afirca de Sud), Dionisis Christofilogiannis (Grecia)