Miercuri, 18 octombrie 2017, orele 12:00, vă invităm la Casa Sfatului Brașov pentru vernisajul expoziției ,,INCIPIT”, rezultatul atelierului de creaţie desfăşurat în cadrul proiectului cultural derulat de Asociaţia Forums în parteneriat cu Asociaţia Culturală Artessentia, co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional.  

În limba latină ,,incipit” înseamnă „aici începe”. Cu această formulă în limba latină  începe o carte tipărită sau un manuscris antic ori medieval. Ea cuprinde titlul lucrării și numele autorului.

„INCIPIT” este proiectul cultural prin care manuscrisul şi cartea veche sunt surse de inspirație pentru arta contemporană. Demersul său a fost legat de recuperarea valorilor și sensurilor estetice ale cărților de patrimoniu păstrate în colecțiile publice brașovene și al interpretării acestora sub forma creației artistice contemporane.          

Prima etapă a proiectului a fost o documentare asupra tezaurului de manuscris şi carte veche existent în patrimoniul Muzeului Primei Şcoli Româneşti, Muzeului Județean de Istorie Braşov și al Arhivelor Naţionale din Brașov.

Apoi, plecând de la conştientizarea efortului depus în trecut pentru prezentarea informaţiilor într-o formulă estetică deosebită, artiștii atelierului de creație INCIPIT, Georgiana Gămălie, Gabriela Levențu Naftanailă, Ioan-Aron Țăroi, Decebal Gabriel Țăroi, Ioan Vladimir Țăroi, Victoria Țăroi și Horia Țigănuş, au valorificat atât informațiile legate de manuscris și carte veche ca obiect estetic, cât și secretele de mult uitate ale meseriilor implicate în confecționarea cărților de acum câteva secole.

Un câștig al proiectului a fost și faptul că legătura Om – Carte a fost reînodată de artiști vizuali cu specializări diferite (conservare-restaurare, grafică şi grafică digitală, pictură, artă textilă, artele focului – ceramică, sticlă și metal).

Lucrările realizate în cadrul atelierului de creaţie au fost expuse mai întâi în spaţiul atelierului Asociaţiei Culturale Artessentia / Galeria Albastră (Schei, str. Ceahlău nr. 2, Brașov) în perioada 10 – 30 august 2017 și apoi la Asociaţia ,,Sfânta Maria” –  Biserica ,,Adormirea Maicii Domnului” din Cristian, în intervalul 3 – 15 octombrie 2017.   

La Casa Sfatului, expoziția INCIPIT urmează să fie găzduită în perioada 18 – 31 octombrie 2017.

Pe lângă secțiunea cu lucrările celor 7 artiști, în expoziția găzduită de Casa Sfatului va fi expusă prima carte tipărită în limba română în Moldova, ,,Carte românească de învăţătură dumenecele preşte an şi la praznice împărăteşti şi la svinţi mari cu zisa şi cu toată cheltuiala a lui Vasile Voivodul şi domnul ţărei Moldovei din multe scripturi tălmăcită din limba slovinească pre limba Romenească De Varlaam Mitropolitul De Ţara Moldovei“, realizată în prima tipografie din Moldova, înfiinţată în anul 1640, care a funcţionat pe lângă mănăstirea “Sfinţii Trei Ierarhi” din Iaşi. Alte cărți rare de patrimoniu prezentate în cadrul expoziției: La Science des Personnes de Cour, d’Epée et de robe, Tome Sixieme, partea I, Amsterdam, 1752, și Acathister care cuprinde, Acathistul, adecă: lauda cea neşezută către prea sfînta născătoare de Dumnezeu, Bucureşti, 1823.

Proiectul INCIPIT cuprinde şi o latură educativă, adresată elevilor şcolilor braşovene, precum şi copiilor proveniţi din medii defavorizate. Pe lângă vizionarea expoziţiei de artă vizuală, copiii pot experimenta tehnici de manufacturare a cărţii – fabricarea hârtiei, tipărirea, realizarea de iniţiale miniate, caligrafierea, cusătura blocului de carte, etc.  

Au fost deja organizate ateliere cu elevi ai Şcolii Gimnaziale Rupea şi ai Liceului “Şt. O. Iosif” Rupea (4 octombrie 2017), şi la Cristian cu elevi care beneficiază de programele Asociaţiei “Sfânta Maria” de pe lângă Biserica “Adormirea Maicii Domnului” (13 octombrie 2017). Urmează alte două ateliere cu elevi braşoveni de la Liceul “Andrei Mureşanu” (23 si 24 octombrie 2017), la sediul Asociaţiei Culturale Artessentia.

Persoane de contact pentru mai multe detalii:

Ioana Şchiopu, manager de proiect, telefon 0740238742, e-mail [email protected]

Victoria Ţăroi, preşedinte Asociaţia Culturală Artessentia, telefon 0724212460, email [email protected]

https://www.facebook.com/asociatiaforums/

https://www.facebook.com/asociatiaculturalaartessentia/