ACCADEMIA DI ROMANIA IN ROMA

Dana CONSTANTIN și Marcel BUNEA

DUE / DOI

Expoziție de pictură Roma, Accademia di Romania, 19 octombrie – 5 noiembrie 2017

Joi, 19 octombrie 2017, ora 18:30, la Accademia di Romania din Roma va avea loc vernisajul expoziției DUE / DOI⑦, , expoziție de pictură a artiștilor Dana Constantin și Marcel Bunea.

Proiectul expozițional „DOI al artiștilor Dana Constantin (Prof. univ. dr. la Facultatea de Arte și Design din Timișoara) și Marcel Bunea (Prof. univ. dr. la Universitatea Națională de Arte din București) se află la a șaptea expunere împreună și se încadrează atât în aria afirmării valorilor cultural-artistice naționale, cât și în circuitul internațional. Evenimentul artistic urmărește în primul rând tezaurizarea şi difuzarea valorilor artei contemporane ca parte a spiritualităţii, culturii şi civilizaţiei umane, prin promovarea spiritului de liberă expresie artistică, prin participarea artei şi creaţiei plastice româneşti a celor doi artiști la afirmarea indentităţii culturii artistice naţionale la nivel internațional.

Dana Constantin și Marcel Bunea sunt un „grup” preocupat de valențe noi ale picturii contemporane, frapând la o primă vedere prin viziunile apăsat contrastante, însă pe fond existând mai multe elemente comune; o relație aparent paradoxală, ce sfârșeste în complementaritate.

Operele expuse de Dana Constantin în cadrul expoziție „DOIaduc lirismul și sensibilitatea într-un discurs al expresivității liniare contopită și juxtapusă în diferite monocromii, în tehnica uleiului pe pânză, pe când operele expuse de Marcel Bunea prezintă o lume a construcției determinată de relația orizontală-verticală, precum și de tenta plată, în tehnica acril pe pânză.

Dana Constantin și Marcel Bunea formează o identiate de grup (DOI): fără a constitui o nouă identitate, construită de o a „treia mână”, menită să anuleze individualitatea creatoare, cei doi artiști se ex-pun fiecare în oglinda celuilalt, meditând asupra statutului și sensului picturii în contemporaneitate. Trăsătura unificatoare a parcursului propus de cei doi este constituită de abstracționismul practicat cu aceeași tenacitate, deși cu mijloace distincte. Recursul la limbajul abstractizant/abstract reprezintă, în fiecare caz, rezultatul unui proces mai mult sau mai puțin îndelungat. În pictura Danei Constantin se poate identifica o dimensiune lirică, de introspecție, în contrast cu geometrismul epurat, minimalist, al lui Marcel Bunea”. – Ruxandra Demetrescu, aprilie, 2017

 

Expoziția DUE / DOI⑦, va rămâne deschisă la Accademia di Romania în perioada 20 octombrie – 5 noiembrie 2017.