16 octombrie 2017 – 30 octombrie 2017

Luni, 16 octombrie 2017, la ora 18,00, în Mica Galerie a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia, instituţia românească din oraşul istoric italian, beneficiind de susţinerea Institutului Cultural Român, va organiza vernisajul expoziţiei personale de pictură «Trascendenze» a artistului Romeo Ionescu, membru al filialei Iaşi a Uniunii Artiştilor Plastici din România.

În deschiderea expoziţiei, care se va aflala dispoziţia publiculuiîn perioada 16–30 octombrie 2017, de marţea până duminica, în intervalul orar 10,00–13,00 şi 16,00–20,00, vor susţine alocuţiuni Prof. univ. dr. Cristian Luca (Directorul adjunct al Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia) şi artistul Romeo Ionescu, care va prezenta proluziunea cu titlul «Motive decorative cucuteniene în ornamentica artei populare şi a artei culte româneşti» (traducerea consecutivă în limba italiană va fi asigurată de personalul de specialitate al Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia).

Sub titlul «Trascendenze», pictorul şi graficianul Romeo Ionescu, membru al filialei Iaşi a Uniunii Artiştilor Plastici din România, va expune vreme de două săptămâni la Veneţia 30 de lucrări, majoritatea creaţii recente, în Mica Galerie a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică. Expoziţia, pornind de la elementele de decor din plastica neolitică – îndeosebi cultura Cucuteni – şi de la simbolistica universal valabilă a liniilor şi punctelor compuse sau grupate în spirale, şiruri, frize, meandre, cercuri etc., ca şi de la diversa formă de redare a acestora, îşi propune ca prin transpunerea, asamblarea, proiectarea, organizarea, regruparea şi recompunerea elementelor selectate din diversitatea decorurilor de pe vasele cucuteniene să ilustreze propria viziune estetică a artistului, într-o serie de lucrări originale atât prin abordarea conceptuală, cât şi prin ineditul execuţiei lor. Lucrările sunt filtrate prin imaginaţia artistului, având o încărcătură pozitivă, atât din punct de vedere cromatic – culori calde şi luminoase –, cât şi tematic, urmărind linia bucuriei şi a frumuseţii vieţii, cu interogările, personajele şi poveştile ei, inevitabile şi mereu repetabile, venită din simplitatea vremurilor de început ale civilizaţiei umane. Astfel este sesizată şi transmisă mai departe, ca mesaj artistic peren, estetica plasticii neolitice, care dăinuieşte peste veacuri prin cromatica deosebită şi iscusinţa mâinilor ce au lucrat-o şi, mai ales, au decorat-o cu un remarcabil simţ al frumosului.

Fiind un proiect artistic gândit pentru un spaţiu cu o bogată încărcătură istorică şi estetică, un tărâm al interferenţelor între legendă şi mister, temele compoziţionale şi titlurile lucrărilor vor înfăţişa vizitatorilor poveştile şi miturile specifice culturii româneşti: «Meşterul Manole», «Ciuleandra», «Doina», «Drăgaice». Acestea vor fi integrate în rândul celorlalte lucrări, cu titluri ca «Medieval», «Joc», «Dans» etc., care au armonia estetică specifică unui proiect de arte vizuale unitar, bine structurat compoziţional. Lucrările sunt realizate pe pânză, în tehnică mixtă, având dimensiuni medii: 35×45 şi 40×50 cm. Proiectul artistic se înscrie printre căutările autorului, ce vizează perceperea şi redarea sensibilităţii şi calităţii estetice a motivelor decorative utilizate nu doar în plastica neolitică, ci şi în decorurile scoarţelor şi portului tradiţional ţărănesc, care îşi au originile în trecutul îndepărtat/legendar.

Acest proiect îşi are rădăcinile în perioada formării artistului, o etapă a cristalizării propriei viziuni estetice, care s-a concretizat în lucrări şi expoziţii ce au fost primite pozitiv de critica de specialitate. Criticul de artă Valentin Ciucă se exprima astfel asupra operei artistului: «Preocupat de problemele genezei şi rostului omului în lume, de abisul dar şi de zenitul ontologic, Romeo Ionescu nu se eschivează de la interogaţiile capitale. Are un punct de vedere personal asupra începuturilor lumii şi nu ezită să vizualizeze orizontul primordial unde, în varianta Platon, s-a născut mitul androginului. De aici şi până la plastica cucuteniană, cu statuetele ei antropomorfe şi idolii unui cult rudimentar, drumul a fost direct şi profitabil. Citatul cucutenian este integrat pe latura sa decorativă şi folosit în sensul valorificării desenului de mare rafinament. Totemul, imaginea labirintului şi a meandrului, asigură coerenţă unui parcurs inteligent prin opţiune, izbutit prin performanţe. Grafiile vechi au şansa de a deveni arhetipuri culturale» (Valentin Ciucă, Un secol de arte frumoase la Iaşi, Editura Art XXI, Iaşi, 2004).

Expoziţia îşi propune, prin lucrările prezente publicului italian, să reliefeze frumuseţea şi diversitatea decorurilor ceramicii neolitice. Totodată, reprezintă o privire de ansamblu asupra universalităţii si unicităţii plasticii cucuteniene, prezentă în urmă cu milenii pe teritoriul României, a originalităţii şi importanţei ei istorice şi estetice. Motivele decorative întâlnite pe ceramica neolitică au rădăcini adânci în dorinţa neîncetată a omului de a se cunoaşte pe sine, în interogaţiile şi căutarea începuturilor emoţiilor artistice. Rezultatul acestor căutări şi emoţii a fost, în timp, un izvor nesecat de inspiraţie pentru perioadele ce au urmat, iar arta populară este un exemplu actual al acestui filon de inspiraţie, exprimat magistral prin creativitate, frumuseţe şi măiestrie, fie că este vorba de cântec, joc, fabricarea de piese de port şi podoabă. Motivele decorative, perpetuate în mediul rural din negura vremurilor, se regăsesc, stilizate şi reinterpretate, pe porţile, covoarele, obiectele sau costumele populare.

Lucrările din cadrul expoziţiei sunt transpuneri şi interpretări libere ale acestor elemente de decor neolitic, filtrate şi reinterpretate de sensibilitatea estetică a artistului, multe dintre acestea purtând vizitatorul cu gândul la arta populară românească. Aceste reflexii sunt percepute şi prin temele alese de artist pentru lucrările sale. Picturile ce constituie această expoziţie sunt o abordare plastică a oniricului, fantasticului, mitului, a poveştilor sau legendelor, împletite dezinvolt cu interogările emotive ale personajelor înfăţişate de artist. Este o întoarcere la temele provocatoare , la retorică şi dialog, la redescoperirea compoziţiei clasice în care «jocul» contrastelor sau al binomului «gol–plin» se succed involuntar, dar armonios elaborate, unde umbra formelor imaginate construieşte un întreg echilibrat, lăsând să se perceapă figurativul susţinut cromatic şi structural.

Organizatorii expoziţiei îşi doresc să contribuie la mai buna cunoaştere în Italia a artelor vizuale din România, a calităţii estetice a artei contemporane româneşti, prezentând-o publicului din celebrul oraş istoric italian, urbe vizitată anual de peste 20 de milioane de turişti din întreaga lume.