Muzeul Municipiului București vă invită la vernisajul expoziției „BUCUREȘTI – DE LA URBEA PATRIAHALĂ LA CAPITALA MARILOR ÎNFĂPTUIRI”, desfășurat în ziua de miercuri, 20 septembrie 2017, ora 18.00 la Palatul Suțu. Expoziția valorifică patrimoniul bogat al Pinacotecii Municipiului București.

Expoziţia dedicată Bucureştiului reprezentat în pictură oferă privitorilor ocazia întâlnirii cu urbea de odinioară (sfârşit de secol al XIX-lea – final de secol al XX-lea), prin relicvele atmosferelor pitoreşti păstrate în reale „documente” peisagistice, alăturate unor secvenţe de viaţă (scene de gen) însufleţite de personaje specifice locului, reconstituind, în ansamblu, existenţa dinamică în continuă metamorfoză de la care s-a configurat Bucureştiul contemporan. 
Cum una dintre preocupările istorice ale Pinacotecii Bucureşti, drept instituţie de cultură, a fost să colecteze în timp şi să valorifice vedute ale aşezării de pe malurile Dâmboviţei, Muzeul Municipiului Bucureşti continuă firesc seria de evenimente care evocă istoria Pinacotecii, printr-o selecţie de opere (şi capodopere) dedicate tocmai subiectului generos, inspirat de chipul proteic al oraşului denumit cândva, în mod justificat, Micul Paris, metamorfozat, abrupt, în municipiul (în)făptuirilor socialiste. Străzi, pieţe, bulevarde sau clădiri cunoscute – unele încă păstrate prin veacuri – primesc astfel şansa unei reiterări în timp, graţie artei şi fenomenului colecţionării/valorificării muzeale.

Bucureştiul este un loc abordabil din variate puncte de vedere. Subiectivismul multiplică faţetele caleidoscopice ale acestui habitat complex prin el însuşi, faimos pentru contrastele sale, pentru luminozitatea şi culorile anotimpurilor, redefinibil nu doar în planul fizic, al concretului, al documentului scris şi fotografiei, dar şi în cel al sensibilităţii, al percepţiilor datorate celor mai abili observatori de imagini – artiştii plastici. Graţie lor, în timp, s-a constituit o adevărată arhivă emoţională pe cât de personalizată, pe atât de veridică, în măsura în care atestările păstrate confirmă intuiţii lucide despre date formale esenţiale şi definitorii ale Capitalei româneşti. 

Prezenta selecţie de lucrări revelează un adevărat compendiu de variante stilistice moderne prin care creatorii locali s-au sincronziat cu timpul Europei occidentale, recuperând miraculos secole de înstrăinare, printr-un excepţional apetit cultural. Opere semnate de artişti valoroşi resuscită farmecul din „Bucureştii ce s-au dus” (aluzie la titlul bine-cunoscutei scrieri a lui Henri Stahl), din Bucureştii ce-au mai rămas, din Bucureştiul restructurat, al „omului nou”, oferind celor interesaţi repere de frumuseţe permanent valabile sau indicii ale refacerilor arhitecturale. Alăturate secvenţelor edilitare mai mult sau mai puţin recognoscibile, scenele de gen şi cele câteva portrete adaugă accente speciale unui ansamblu menit să revigoreze aspectul mitic al locurilor şi să corecteze eventuala blazare/indiferenţă aperceptivă generată azi de stridenţe cotidiene diverse, printr-un aport necesar de rafinament. 

Dr. Liana Ivan-Ghilia

Eveniment organizat de Primăria Municipiului București prin Muzeul Municipiului București.