Centrul de  Cultură „Palatele Brîncovenești de la Porțile Bucureștiului” vă invită sîmbătă, 15 iulie 2017, ora 17 , la vernisajul expoziției DOINA MIHĂILESCU : “Vecernii de ambră și de aur stins”. Curator:  Oliv Mircea, critic de artă.

Expoziția poate fi vizitată în perioada,  5 – 31 iulie 2017, de marți pînă duminică,  în Galeria de la parterul Palatului Mogoșoaia și în sălile de la nivelul întîi al Muzeului ( Dansul Îngerului ).

Expoziția este un eveniment de amploare care reunește o sută de lucrări din creația recentă a artistei.

Doina Mihăilescu ( n. 1953 ) a absolvit Liceul de Artă din Timișoara la clasa experimentală condusă de pictorul Ștefan Bertalan și Institutul de Arte Plastice Nicolae Grigorescu , București, promoția 1978, clasa Profesor Coca Niculescu si Ecaterina Teodorescu  este membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Romania din 1990.În anul  2003 obține doctorat în arte vizuale la Acacemia de Arte din Pecs sub conducerea artistei maghiare Ilona Keseru. În prezent este  Profesor Doctor la Facultatea de Arte și Design a Universității de Vest din Timișoara. Este Director al Școlii Doctorale din anul 2011. Practică pictura și restaurarea. Trăiește și lucrează la Timișoara.

A participat la peste două sute de expoziții de grup în țară și peste hotarele țării. A avut 33 de expoziții personale in Romania. Germania, Italia, Spania, Ungaria, Republica Moldova. Lucrările Doinei Mihăilescu au fost expuse la importante manifestări artistice internationale (Bienalele de Artă  Arad, Chișinău, Ploiești, Pecs etc) Lucrările artistei au făcut parte din selecții expoziționale representative de atră romîneasca în străinătate.

În 2016 primește Premiul Național  pentru Artă Religioasă și Restaurare al Uniunii Artiștilor Plastici din Romania.

Expoziția: ” Vecernii de ambră și de aur stins” reprezintă o cercetare formală și stilistică triplă:  plastic-vizuală, telogic-metefizică și poetică. Relațiile complexe ale cîmpurilor semantice  ale invenției și creației o pun pe autoare în situația să caute și mereu să găsească și să întîlnească forme vechi și noi în miezul unor trufașe paradoxuri care îi potențează descoperirile, conceperile producerile de imagini . Autoarea ia cîteva teme și le inventează bine.Mișcarea este una de re-creare, de variație nouă pe o temă/formă sau pe un subiect pre-existent(care tine, de regulă, de repertoriile biblice cunoscute sau mai puțin frecventate. “Invenția”înseamnă în mod clar o ”facere”, un act de poiesis.Ciclurile tematice (Iov, Maria Egipteanca, Iemima, Îngerul Învierii, Mormîntul Gol și Cetățile Albe, Punerile în Mormînt, Crinii Pustiei, Stîlpnicii) , dezvăluie care este de fapt  adevăratul meridian al artistei și care se adresează structurilor profunde ale sensibilității . În general, “figuri ale lui Iisus” și” figuri ale Mariei”. “Inventivitatea” formală  figurează în cel mai înalt grad printre virtuțile expoziției. “Creația” încearcă să evite penumbrele falsității, nu minte și se ferește de născocirile care nu își găsesc nici un ecou în sufletul privitorului.

Expoziția  este construită după o logică a intuitivului care se supune codurilor religios, și estetic deopotrivă. Profanilor le este deasemeni deschis acest univers senzorial și simbolic. Un pattern care este cuprins în specificitatea limbajului formal cît și în conținuturile conceptuale și gramaticale, se simte ca o prezență fără de care nu devine acceptabil demersul artistic și vizual.

Începută la Roma în anul 2005 cu expoziția ” Lucrarea celor șapte zile pentru ziua a opta”  și continuată cu „Aproape Pustia” (2008) ,” Memoria Verticală” ,2009) „Necuprinsul „(2011) , „Akroasis (1,2,3,4,5|) si „Octava Celestă” , cercetarea artistică a Doinei Mihăilescu dezvoltă, dincolo de gramaticile nihilismului, un univers iconic care dezvăluie o eternitate dinamică, generativă care surprinde în timpul viitor o expresie a mesianicului.

Organizatorii au editat un catalog  (Editura NOSA, Bistrița  – 52 pagini ) care susține demersul cercetării artistice pe care îl intreprinde în această expoziție , Doina Mihăilescu.