Vă invităm la “The Trace (Time #0.5)”, cel mai nou proiect expozițional al Andreei Albani.

Vernisajul a avut loc luni, 3 Iulie, ora 20:00, Calea Victoriei 114, la KUBE Musette.

Se poate spune că descifrarea unei lucrări este subiectivă fiecărui observator. Totuşi, cum este influenţat acest proces dacă punem în scenă mai multe coordonate ce au generat lucrarea?

In centrul expoziţiei “The Trace (Time #0.5)” se află o instalaţie care evocă procesul de creaţie ca reflecţie asupra trecerii timpului. Astfel, în lucrările Andreei vom regăsi fragmente şi detalii ale memoriei în diferite stadii.

Desenul ei are un caracter performativ, în care construcţia liniei devine un sistem de notare a trecerii timpului, lucrările căpătând o dimensiune temporală, dincolo de cea spaţială a imaginii.

Expoziţia este deschisă între 4 şi 17 Iulie. Pentru informaţii şi programări vă rugăm să contactaţi galeria la [email protected] sau +40741007000.

EN

We invite you to “The Trace (Time #0.5)”, the latest project of Andreea Albani. The opening night will be held Monday, July 3, from 20:00, Victoriei Avenue 114.

One can say that deciphering an artwork is subjective to each observer. But how is this process influenced if we stage more of the coordinates that generated the work?

In the center of the exhibition “The Trace (Time #0.5)” there is an installation evoking the process of creation as a reflection on the passage of time. Therefore, in Andreea’s works we find fragments and details of memory, in different stages.

Her drawing has a performative character, with the line becoming a system of marking the passage of time, giving the works a temporal dimension, beyond the spatial one of images.

The exhibition is open between 4 and 17 July. For information and appointments please contact the gallery at [email protected] or +40741007000.

 

foto Lucian Muntean