Self. Perceive/Deceive  este o ironie la adresa a ceea ce se conturează a fi autoportretul și selfie-ul în prezent. Imaginea de tip narcisic pe care social media o propagă și o promovează virtual este interpretată acid într-o expoziție-instalație. Intimitatea și discreția cu care omul își trăia viața înainte de lansarea rețelelor de socializare au dispărut aproape în totalitate, lăsând loc unor profiluri umane configurate digital într-un mod fragmentar și clișeic, cu intenția de a proiecta o viață de succes, mereu sub presiunea acceptării sociale.

Omul își punctează momentele existențiale cu postări atent construite, în care un hashtag bine plasat îi asigură mai multă vizibilitate, iar numărul detaliilor prezentate garantează o mai mare acuratețe a înfăţişării “de succes”. Imaginea despre sine pe care omul o proiectează în virtual este înșelătoare, parțial anecdotică și schematică, având ca miză un jurnal vizual în care viața lui prezentată punctual să fie una populară și admirată, chiar invidiată.

Self. Perceive/Deceive  ironizează postarea de social media și sinele (self-ul) artificial pe care și-l configurează omul contemporan online, iar obiectele, imaginile și inserțiile de text ce compun seria descriu o perspectivă acidă asupra ideii de sine virtual și de revelare a intimității unei persoane într-o comunitate. Proiectul dorește să sublinieze printr-o sinceritate pe alocuri dură, dualitatea perversă și interdependentă între noțiunile de percepție și amăgire (deception) dată de imagini plasate contextual. Astfel, autoportretul direct și indirect devine un pretext pentru chestionarea unei realități prezente și anume proiecția unei imagini a sinelui extrem de relativă și volatilă.  

Artist: Ada Muntean
Curator: Gabriel Marian

 

Self. Perceive/Deceive is an irony addressed towards the contemporary self-portrait and selfie. The narcissistic image that the social media propagates and visually promotes is caustically interpreted in an installation-exhibition. The intimacy and discretion with which man lived his life prior to social networks has almost completely disappeared, leaving instead human profiles that are digitally configured in a fragmented and cliché manner, with the intention of projecting a successful life, always under the pressure of social acceptance.

Man marks its existential moments with well constructed postings, in which a well placed hashtag provides better visibility and the number of the details shown are a warrantee for a more accurate “successful” look. The self image that man projects virtually is deceiving, partially anecdote, partially sketch, and it revolves around creating a visual diary of a popular, admired, even envied life.

Self. Perceive/Deceive takes an ironic look at the social media postings and artificial self that contemporary man configures for himself online. The objects, images and text inserts that create the series describe a caustic perspective over the idea of a virtual self and what revealing a person’s intimacy means within a community. The project wishes to underline through a sometimes harsh sincerity, the dualistic perversity and interdependence between the notions of perception and deception through images placed contextually. Thus, the direct and indirect self-portrait becomes a pretext for questioning present reality and by that, the extremely relative and volatile self projection. 

Artist: Ada Muntean
Curator: Gabriel Marian