Galeria Jecza are deosebita plăcere de a vă invita la vernisajul expoziției ECLERAJ, semnată de artistul contemporan Cristian Dițoiu.
Prezintă: Marcel Tolcea, Constantin Flondor
Vineri | 7 aprilie | ora 19:00 | Galeria Jecza / Calea Martirilor 51/52-53
Expoziţia va fi deschisă în perioada 7 aprilie – 1 iunie 2017.
Expoziţia „Ecleraj” este rezultatul unui studiu serios din familia Transavangardei asupra unor constructe plastice de mare coerenţă şi concizie formală, având ca punct de pornire fundamentele vizualităţii, abordate în manieră Bauhaus: pătratul, uneori rotit, şi numărul de aur generat de mişcările acestuia. Noutatea e adusă de ecourile plastice ale demersului pictural marca Horea Mihai, descifrabile în atent drămuitele raporturi cromatice derivând din utilizarea exclusivă a culorilor primare (roşu, albastru, galben) savant mixate (fără folosirea altui mediu), dispuse în alăturări şi suprapuneri cu diferenţe infinitezimal dozate ce vizează sondarea limitelor percepţiei optice sau ale picturii înseşi. Lumina deplină dezvăluie vibraţia internă, cu neaşteptate detalii, suprapuneri voalate sau intervenţii ale liniei ce defineşte suprafeţele, după cum lumina ternă ascunde aproape total munca de alchimist şi de geometru a meşterului.
Demersul lui Cristian Diţoiu, care se desfăşoară cu metodă şi calm, concentrat exclusiv asupra mijloacelor, nu este rece, obiectiv – cum ar dori să pară –, ci, graţie suplei mânuiri a paletei în serialităţi ample, el apropie pictura de matematicile superioare şi sfârşeşte – întocmai
ca în matematică – în zona poeziei, unde sufletul eliberat de nelinişti află în rezultat satisfacţia şi liniştea contemplării. (Doina Mândru, Asceză și poezie, text de prezentare al expozitiei “Ecleraj”, Centrul Cultural Palatele Brâncovenești, Mogoșoaia 2014.)