Sculptură contemporană
Miercuri, 1 martie, ora 17
Galeria TIPOGRAFIA
str Băiculeşti nr. 29, Bucureşti, sector 1

Probabil că există mai multe lucruri care îi apropie pe cei trei artiști: Bogdan Breza, Constantin Mîrzea și Ioan Medruț. Unul ar fi, cu siguranță, generația din care cei trei fac parte: una care atinge, deja, maturitatea artistică. Altul ar fi, probabil, relația directă dintre ei, faptul că sunt apropiați în educație, în idei, în gusturi. Probabil, însă, că ceea ce îi face pe cei trei artiști să constituie un grup suficient de bine închegat, și care i-a și determinat să expună împreună, este dragostea lor pentru formă. Cei trei artiști sunt legați de modul în care ei izolează, în spațiul pe care îl animă, în operele lor, formele unor personaje (de cele mai multe ori) care par să explodeze din hârtie, din lemn, din sticlă sau din metal, din materii amorfe, urcând către ceea ce creatorii plămădesc spre împlinirea unor contururi certe, frumoase, limpezi, generoase. Artiștii lasă aceste forme să răzbată către privitori, având, întotdeauna, drept punct pe pornire, corpul uman. Formele pe care le re-construiesc sunt, în fapt, formele unor corpuri diverse, nu neapărat armonioase – așa cum nici oamenii nu sunt nici otova, nici perfecți – dar, întotdeauna, expresive, în fiecare detaliu, în fiecare tușă, în fiecare volum. Cei trei artiști aduc, de fapt, un omagiu corpului uman, fie că îl reprezintă în fragmente ce par ornamente baroce, fie că îl schematizează în linii care amintesc expresionismul de acum un secol. Toate aceste forme nu fac altceva decât să dea contur unei mișcări ce are șansa de marca o nouă direcție în artele plastice din România, pentru că, mai devreme sau mai târziu, cineva trebuia să se întoarcă la frumusețea corpului omenesc, la originea privirii în oglindă. Miza acestei expoziții poate fi uriașă, pentru că această expoziție ar putea marca exact această nouă direcție a artei din România și va depinde, în mare măsură, de privitori, de cei care sunt receptorii artei, măsura în care vom putea vorbi, peste nu mulți ani, despre întoarcerea artistului la forma corpului omenesc, la firescul artei, pierdut în abstractul geometrizant al ultimului secol. Bogdan Breza, Constantin Mîrzea și Ioan Medruț sunt artiștii care au șansa, acum, de a ne întoarce privirile în altă direcție. Arta lor va continua pe drumul pe care ei s-au încumetat să îl încerce. Va depinde de noi să mergem sau nu alături de ei, într-o călătorie care ar putea să ne readucă aproape de ființa noastră misterioasă, neștiută, nespusă, ascunsă, ființa propriei noastre ființe.

Virgil Ștefan NIȚULESCU