Universitatea din Johannesburg, împreună cu Asociația Culturală AltIași prin Borderline Art Space, Centrul de Fotografie Contemporană din Iași și Centrul de Cercetare Estetică și Creație Artistică din cadrul Universității de Arte ”George Enescu” din Iași, prezintă pentru prima dată în România două expoziții de fotografie contemporană din Africa de Sud. Lucrările de fotografie africane sunt puse în dialog cu practici artistice locale, care utilizează mediul fotografic pentru a investiga procese de transformare socială ce au avut loc în cele două țări în ultimii 25 de ani. Cele două expoziții, găzduite de Borderline Art Space și de Galeria Aparte (din cadrul UAGE Iași), sunt finanțate prin intermediul Fondului Național de Cercetare din Africa de Sud și vor fi deschise vineri, 25 noiembrie 2016, în prezența curatorilor, Cristian Nae și Judy Peter.

Expozițiile vor fi formate din o selecție de lucrări ai următorilor artiști din Africa de Sud: Omar Badsha, Tanisha Bhana, Reshma Chibba, Paul Emmanuel, Lebohang Kganye, Cedric Nunn, Jannette Unite, respectiv din România: Matei Bejenaru, Claudiu Cobilanschi, Iosif Kiraly, Andrei Nacu, Dumitru Oboroc. Vernisajul celor două expoziții va avea loc vineri, 25 noiembrie 2016, începând cu ora 18.00 (la Galeria Aparte, str. Sărăriei nr. 189) respectiv ora 19.00 (la Borderline Art Space, str. Belvedere nr. 18). Prima dintre acestea, intitulată „In Plain Sight. Social Life in Contemporary Photography from South Africa and Romania/La vedere. Viața socială în fotografia contemporană din Africa de Sud și Romania”, va fi instalată la Galeria Aparte din cadrul Facultății de Arte Vizuale și Design, iar cea de a doua, intitulată „Paradox of Plenty/Paradoxul abundenței” va fi instalată la Galeria Bordeline Art Space.

Dacă artiștii africani sunt angajați critic în contestarea segregațiilor de rasă, gen și clasă, artiștii români explorează în manieră poetică facturi în politicile memoriei, forme precare de economie și de marginalizare socială. Plecând de la persistența pe scară globală a inegalităților și segregării sociale, cele două expoziții pun în relație practici artistice diferite ca modalitate de utilizare a mediului fotografic, dar complementare prin interesul acordat practicilor rememorării și istoriei violenței, precum și prin investigarea și relevarea discrepanțelor și contradicțiilor prezentului. Proiectul curatorial asumă astfel un interes comun în studiul istoriei artei în manieră cartografică și „orizontală”, ce pun sub semnul întrebării relația centru-periferie din perspectiva unui al treia spațiu din interiorul căruia modernități alternative pot fi imaginate.

Judy Peter este profesor la Facultatea de Artă, Design și Arhitectură de la Universitatea din Johannesburg, iar Cristian Nae este profesor de istoria și teoria artei la Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași. Cercetările lor se intersectează în câmpul examinării politicilor reprezentării și al istoriei artei contemporane din perspectivă comparată.

afis-paradox-of-plenty

Borderline Art Space promovează arta contemporană produsă în diverse situații sociale, politice și existențiale de graniță și dezvoltă discurs critic legat de problematici și poetici actuale. Borderline Art Space este interesat să expună atât artiști emergenți, cât și artiști cu o practică deja recunoscută și, în timp ce contribuie la dezvoltarea structurii instituționale artistice, își asumă, de asemenea, angajamentul pentru un rol educațional.

Universitatea din Johannesburg este o universitatea pan-africană, situată în Africa de Sud, frecventată de peste 50.000 studenți (dintre care peste 3000 internaționali), ce oferă programe de studii vocaționale și academice care încurajează libertatea, democrația, egalitatea și demnitatea umană. 

Centrul de Fotografie Contemporană din Iaşi (C_F_C) este o platformă de reflecţie asupra mediului fotografiei contemporane şi a imaginii dinamice, precum şi asupra relaţiei acestora cu contextul politic, social, economic şi cultural actual. Unul dintre obiectivele principale ale C_F_C este producția de imagine contemporană, coagularea scenei românești de fotografie contemporană şi integrarea acesteia în contextul internațional.

Centrul de Cercetare Estetică și Creație Artistică din cadrul Universității de Arte George Enescu din Iași promovează studiile vizuale și expoziționale comparative, încurajează cercetările de teorie critică și reflecția asupra istoria artei moderne și contemporane în context global și susține producția de artă contemporană ce rezultă în urma unor proiecte de cercetare artistică. Rezultatele acestor studii sunt prezentate atât în cadrul unor publicații științifice, conferințe și ateliere critice, cât și prin intermediul unor expoziții organizate în cadrul Galeriei Aparte.

Borderline Art Space

Belvedere 18, Iași (RO)

www.borderlinespace.com