Aiurart NAG Introspect: Memory Leaks
Vernisaj 30 septembrie, ora 19:00
Artiști: Nicolae Comănescu, Dumitru Gorzo, Gili Mocanu, Anca Mureșan, Lea Rasovszky, Patricia Teodorescu, Roman Tolici, Ecaterina Vrana & Raluca Băjenaru.

Pre/text: Acesta nu este un text curatorial. Este mai curând un pretext exploratoriu ce parcurge – ori scurtează – trasee, conexiuni și intersecții între multiple planuri spațiu-timp. Scopul este identificarea și circumscrierea anumitor teme și motive simptomatice în jurul fluxului de imagine și memorie activate de expozițiile și lucrările de artă contemporană văzute în timp. O memorie activă-interactivă, înregistrată discontinuu, spontan, juxtapus, un mnemozin warburgian al istoriei recente. În acest asamblaj spațial-temporal sunt evidențiate diferite roluri ale dependenței de consumul intensiv de artă contemporană în expoziții ca joc și interacțiune pentru individuare, auto/cunoaștere și auto/acceptare.

De zece ani, inclusiv în ediția aniversară din 30 septembrie 2016, Noaptea Albă a Galeriilor oferă o rețea alternativă de conectare și imersiune a expozițiilor deschise, amplificând discursul și dialogul cu arta contemporană românească, prin expunere într-un limbo neutru, nocturn. Spațiul și timpul prezent sunt neutralizate, abstractizate,deteritorializate, iar domeniile rămase reperabile sunt memoria și ficțiunea, trecutul și viitorul. În prezent, mnemozinul NAG se manifestă ca o serie de experiențe vizuale necorelate, spontane, care capătă semnificație și coerență prin interacțiunea subiectivă a vizitatorului.

În contrapunct, expoziția din Spațiul Aiurart comunică cu expoziția NAG Restrospect: Memory Leaks din alter-spațiul Aiurart, în cadrul Arcub, în octombrie. Pentru acest demers nu a existat un punct anume de pornire, este o continuare a studiului/expoziției Aiurart în alter-spațiul de la Timișoara, din octombrie 2015, Inner object in outer spaces/ Inner spaces in outer objects, care viza jocuri de rol în arta de azi: spațiul expozițional imersiv, punerea în scenă a discursurilor artistice și curatoriale, narativul re/spațializării, colecții imateriale de expoziții, respectiv relația/matricia lucrare – spațiul organizator, gazdă și martor – vizitator. Studiul actual propune o extrapolare transversală a tematicii de cercetare specifice Aiurart la arhitectura unui spațiu mentalal acestui mnemo-cub multidirecțional al fluxului de imagini activat prin consumul de artă în expoziții.

Memory Leaks este un concept Aiurart în parteneriat cu Unrest/Bucharest, Asociația Ephemair și MARe (Muzeul de Artă Recentă), cu un punct de susținere în explorarea unor istorii subiective expoziționale #NAG și inspirat de dialoguri cu artiști, curatori sau arhitecți colaboratori ai Aiurart (#… Suzana Dan, Erwin Kessler, Olivia Nițiș, Adriana Oprea, Patricia Teodorescu și Justin Baroncea). Un text de Alex Radu & Silviu Pădurariu. Grafica: Cassandra Pop.

Din 30 septembrie la Aiurart Contemporary Art Space | Lirei 21, București | luni – vineri 14.00-18.00. Noaptea Albă a Galeriilor, 30 septembrie, 7pm.- 4am.

aiurart-nag-introspect-memory-leaks-2