The National Museum of Contemporary Art – MNAC Bucharest opens its call for projects for 2017 with a new format. MNAC invites international curators, cultural managers, art workers and all kinds of experts in visual culture to consider the following lines of financing:

1. Researcher in residence.
Theme: Re-constructing MNAC. The National Museum of Contemporary Art is in the midst of a radical transformation: reshaping of the collection and collecting strategies, change of location, change of policies concerning the relation with the cultural and commercial scenes, broadening of the research field. The residency is meant to help in preparing those new developments with an international perspective.
Period: 3 to 6 months in 2017 (the maximum period is encouraged).
Number of positions: Two.
Application deadline: 30.10.2016, 24:00 h.
Objectives: The grantee will develop a field research in order to identify the issues, problems and aspirations of the local community with respect to the role, strategy and activities of a new MNAC, reconstructed according to the practical circumstances of the present. The grantee will come with a set of conclusions to the MNAC management and to the MNAC Scientific Board. The grantee will sum-up those conclusions in an open format, preferably an exhibition and/or a book.
Requirements: We are looking for international curators/researchers of a broad cross-cultural vision, with a good command of English and with good communication skills. Team work or at least a close exchange between the two residents is preferred. The residents should be able to spend the whole period in Romania.
Conditions: 800 euro netto per month. Accommodation, local transport and one return ticket from the place where the resident is based. Work space with office facilities at MNAC. If the project submitted requires, travel costs in Romania will be covered up to 300 euro. For residents who spend the entire 6 months period in Romania, an extra return ticket to base can be negotiated. A separate budget will be reserved for the final delivery. A team of specialists from MNAC will support the residents with their research. At the end of the residency, the grantees will make an internal presentation of their research results for the museum staff.
Application format: A letter of intention; a work plan with a timeline; a budget of the final delivery, considering that MNAC will cover an amount up to 7.000 euro; CV / work portfolio. The applicant should draw a convincing plan of exploration and mapping of the place and role of MNAC in the local and national art scenes. In order to prepare their research plan, we invite the candidates to consider the resources document.
The materials should be submitted in an electronic format at [email protected].

2. Curator in residence.
Theme: Young Romanian Art In An International Context. The National Museum of Contemporary Art has already an established position as a promoter of young talent in the field of Romanian and international visual culture. International applicants are invited to draw on the thriving scene of Romania, with a special focus on the young generations, and to contextualize it in a broader perspective. Relations with the art scenes from the region are encouraged.
Period: 3 to 6 months in 2017 (the maximum period is encouraged).
Number of positions: Two.
Application deadline: 30.10.2016, 24:00 h.
Objectives: The grantee will research the local scene according to the preliminary conceptual frame laid-out in the application, establishing connection lines within Romania and internationally between various personalities and creative tendencies. This will result in an exhibition + publication. New names of artists who have not yet been exposed at MNAC are preferred.
Requirements: We are looking for international curators of a broad cross-cultural vision, with a good command of English and with good communication skills. Curatorial teams are also encouraged to apply. The residents should be able to spend the whole period in Romania.
Conditions: 800 euro netto per month. Accommodation, local transport and one return ticket from the place where the resident is based. Work space with office facilities at MNAC. If the project submitted requires, travel costs in Romania will be covered up to 300 euro. For residents who spend the entire 6 months period in Romania, an extra return ticket to base can be negotiated. A separate budget will be reserved for the exhibition + publication. At the beginning of the residency, the grantees will make an internal presentation for the museum specialist. Residents may work with a facilitator from the museum team and will be supported by the MNAC for the production of the final delivery.
Application format: A letter of intention; a work plan with a timeline; a budget of the final delivery; CV / work portfolio.
The grantee will submit a curatorial research proposal meant to frame conceptually the field research. The applicant should draw a work map and timeline. The applicant should detail the budget for the final delivery, considering that MNAC will cover an amount up to 7.000 euro. Additional funding can be negotiated with the selected artists for the production of new work.
The materials should be submitted in an electronic format at [email protected].

The applications will be reviewed internally, with support from invited experts. The preliminary selection will be submitted to the Scientific Board for discussions and final approval. The results will be communicated on 09.12.2016.

……………..

APEL DE PROIECTE INTERNAȚIONAL 2017
http://www.mnac.ro/archives/5233

Muzeul Național de Artă Contemporană – MNAC București relansează apelul de proiecte pentru perioada 2017 într-un nou format. MNAC invită curatori, manageri culturali, persoane active în domeniul artei și experți în cultura vizuală să ia în considerare următoarele linii de finanțare:

1. Cercetător în rezidență
Tema: Reconstruind MNAC. Muzeul Național de Artă Contemporană se află într-un proces de transformare radicală. Remodelarea colecției și a strategiilor de colecționare, schimbarea sediului și a politicilor în relația cu scena culturală, expansiunea domeniului de cercetare. Rezidența are ca scop crearea unui cadru teoretic de sprijin în pregătirea acestor noi dezvoltări.
Perioada: 3 până la 6 luni în 2017 (este încurajată perioada maximă).
Numărul pozițiilor: Două.
Termen limită: 30.10.2016, 24:00 h.
Obiective: Câștigătorul grantului va dezvolta o cercetare pe teren pentru a identifica preocupările și aspirațiile comunității locale cu privire la locul, rolul, strategia și activitățile unui nou MNAC, reconstruit în concordanță cu condițiile obiective și aspirațiile prezentului. Totodată, acesta va prezenta conducerii și Consiliului Științific MNAC o serie de concluzii, rezumate finalmente într-un format deschis, de preferință o expoziție și/sau o carte.
Cerințe: Căutăm curatori/cercetători cu o viziune transculturală largă, care stăpânesc bine limba engleză și care au competențe de comunicare. Este preferat lucrul în echipă, sau, cel puțin, un schimb consistent între cei doi rezidenți. Câștigătorii trebuie să își poată petrece în România întreaga perioadă de rezidență.
Condiții: 800 de euro (net) pe lună. Cazare, transport local și decontarea unei călătorii din țara de reședință a rezidentului. Spațiu de lucru și birou în MNAC. Dacă în proiect se specifică această necesitate, vor fi decontate costuri de călătorie pe teritoriul României, în valoare maximă de 300 de Euro. Există posibilitatea de a negocia decontarea unui drum suplimentar către țara de reședință pentru rezidenții care aleg perioada maximă de ședere (6 luni). Un buget separat va fi alocat prezentării finale. Rezidenții vor fi sprijiniți pe parcursul cercetării lor de o echipă de specialiști MNAC. La sfârșitul rezidenței, cercetătorii vor susține o prezentare a rezultatelor cercetării pentru colegii din muzeu.
Formatul înscrierii: Scrisoare de intenție; plan și calendar de lucru; buget orientativ pentru prezentarea finală a cercetării, ținând cont de faptul că MNAC va acoperi o sumă de maximum 7.000 de Euro; CV / portofoliu profesional.
Candidatul trebuie să ofere un plan convingător cu privire la explorarea și maparea locului și rolului MNAC pe scena artistică locală și națională. Pentru pregătirea planului de cercetare, invităm candidații să consulte documentul cu resurse.
Materialele se vor trimite în format electronic la adresa [email protected].

2. Curator în rezidență
Tema: Arta românească tânără în context internațional. Muzeul Național de Artă Contemporană deține deja o poziție consacrată ca promotor al tinerelor talente din zona culturii vizuale românești și internaționale. Candidații sunt invitați să se apropie de scena înfloritoare din România, cu un accent special pe tinerele generații și pe situarea lor în contextul internațional. Sunt încurajate relații cu scenele de artă din regiune.
Perioada: 3 până la 6 luni în 2017 (este încurajată perioada maximă).
Numărul pozițiilor: Două.
Termen limită: 30.10.2016, 24:00 h.
Obiective: Câștigătorul grantului va cerceta scena locală conform cadrului conceptual propus în candidatură, realizând conexiuni între personalități și tendințe creative de pe planul local și cel internațional. Rezultatul se va materializa într-o expoziție și o publicație. Sunt preferate noi nume de artiști, care nu au fost încă expuși la MNAC.
Cerințe: Căutăm curatori din afara României, cu o viziune transculturală largă, care stăpânesc bine limba engleză și care au competențe de comunicare. Echipele curatoriale sunt de asemenea încurajate să candideze. Câștigătorii trebuie să își poată petrece în România întreaga perioadă de rezidență.
Condiții: 800 de euro (net) pe lună. Cazare, transport local și decontarea unei călătorii din țara de reședință a rezidentului. Spațiu de lucru și birou în MNAC. Dacă în proiect se specifică această necesitate, vor fi decontate costuri de călătorie pe teritoriul României, în valoare maximă de 300 de Euro. Există posibilitatea de a negocia decontarea unui drum suplimentar suplimentar către țara de reședință pentru rezidenții care aleg perioada maximă de ședere (6 luni). Un buget separat va fi alocat expoziției și publicației. La începutul rezidenței, câștigătorii vor susține o prezentare internă pentru colegii din muzeu. Rezidenții pot lucra cu un interlocutor la muzeu și vor fi sprijiniți de echipa MNAC pentru producția prezentării finale.
Formatul înscrierii: Candidatul va înainta o propunere de cercetare curatorială care va încadra conceptual cercetarea pe teren. Candidatul va trasa un plan și un calendar de lucru și își va detalia bugetul pentru proiectul final, ținând cont de faptul că MNAC va acoperi o sumă de maximum 7.000 de Euro. Pentru producția de noi lucrări, se poate negocia o finanțare suplimentară cu artiștii selectați.
Materialele se vor trimite în format electronic la adresa [email protected].

Candidaturile vor fi evaluate intern, cu sprijinul unor experți invitați. Selecția preliminară va fi înaintată Consiliului Științific pentru aprobarea finală. Rezultatele vor fi comunicate în data de 09.12.2016.

———————————————————————–

MNAC – Muzeul Național de Artă Contemporană /
The National Museum of Contemporary Art (MNAC Bucharest)
PALATUL PARLAMENTULUI / THE PALACE OF PARLIAMENT
Str. Izvor 2-4, Palatul Parlamentului, aripa / wing E4, 050563 Bucureşti  5
Accesul prin / Acces from Calea 13 Septembrie, B3     

mnac-muzeul-national-de-arta-contemporana