8–26 iunie 2016
Muzeul de Artă Cluj, Piața Unirii 30
Orar: miercuri – duminică, 10:00 – 17:00

Vernisaj: miercuri, 8 iunie 2016, ora 18
Cuvânt de deschidere: Portik Blénessy Ágota, Florin Gherasim, Csulák Péter
Curator: Unipan Helga

Soó Zöld Margit este una dintre personalitățile marcante ale așa-numitei „școli clujene de grafică”. Deși a studiat pictură la Institutul de Arte Plastice „Ion Andreescu” din Cluj, în anii șaizeci-șaptezeci a devenit cunoscută mai ales pentru grafica ei. Acest mediu mult mai liber față de pictura de șevalet nu a făcut doar posibilă, ci chiar a încurajat inovațiile tehnice și formale, asocierile curajoase de imagini și auto-exprimarea dezinvoltă.

Monotipiile realizate în anii șaizeci sunt imagini de o expresivitate puternică, încărcate de simbolism, care se raliază celor mai moderne tendințe ale perioadei. Tușurile realizate mai târziu se prezintă sub forma unor compoziții în care artistul revine la un limbaj grafic elaborat, minuțios, mizând pe contrastul dintre strictele reguli ale compoziției și gesturile spontane.

Alături de grafica alb-negru, pastelurile și acuarelele sunt lucrări în primul rând meditative și autoreflexive, în care se manifestă necontenit dragostea artistei pentru natură. Cu toate că punctul de plecare este întotdeauna o imagine reală observată cu precizie de biolog, în urma stilizării și sintetizării, Soó Zöld Margit abordează în lucrările sale tematici universale precum destinul omului, libertatea, singurătatea, izolarea.

Chiar dacă lucrările acoperă întreaga operă atât cronologic, cât și ca diversitate a tehnicilor, expoziția de față nu este o retrospectivă în sensul clasic al cuvântului, fiind o selecție calitativă și subiectivă realizată de colega de generație și prietena de o viață a artistei, Unipan Helga.

Expoziție Soó Zöld Margit @ Muzeul de Artă Cluj