Muzeul Temporar de Artă Contemporană din Timişoara prezintă expoziţia:
Secvenţe românești din arta contemporană
În Dicţionarul de artă modernă și contemporană de Constantin Prut
Curatori Alexandra Titu și Constantin Prut
17 mai – 30 iunie 2016
Vernisaj marţi 17 mai, ora 19
Lansare de carte Dicționarului de artă modernă și contemporană – Constantin Prut
Expoziția propusă de Muzeul Temporar de Artă Contemporană ilustrează selecția operată de criticul de artă Constantin Prut dintre artiștii români care, de la modernitate și avangarda istorică și până în actualitate contribuie la construcția contemporaneității culturii autohtone, iar în unele cazuri aducând un aport artei universale.
Această selecție reluată și îmbogățită permanent este una dintre contribuțiile majore ale Dicționarului de artă modernă și contemporană realizat de autor printr-o cercetare laborioasă începută în anii ’70 și continuând și după apariția celei de a treia ediții, în anul 2016. Un alt aspect al importanței acestui instrument de lucru indispensabil unei culturi ce își asumă evaluarea propriei poziții în contextul universal este introducerea unui număr de artiști reprezentativi pentru parcursul complexei contemporanietăți a culturii românești în relațiile sale cu cultura estică de profunzime și cu amprentarea politică a jumătății de secol postbelice, și cu cultura occidentală după opțiunea pentru modernitate ca o aspirație permanentă ce elaborează și adaptează strategiile fiecărei etape. Această judecată critică este aplicată însă și contextului artistic universal, cu mutațiile istorico-geopolitice. Determinante la nivelul ideologiilor estetice dependente de câmpurile ideologice de la maximele (miticele) deschideri democratice, și fațete ale libertății la variatele totalitarisme și post-totalitarisme. Dacă în segmentul istoric al modernismului confirmarea valorii intrinseci a demersurilor artistice a majorității artiștilor prezentați este un suport pentru concluziile cercetării, etapele modernismului târziu, realismului socialist, al neoavangardei și postmodernității și mai ales a stringentei actualități, istoricul și teoreticianul angajat în evaluarea aportului artiștilor, grupărilor și direcțiilor de orientare amișcărilor artistice a trebuit să își stabilească criteriile de judecată critică. Remercabilă apare capacitatea de a păstra criteriul valoric pur nealterat de prejudecăți privind ideologia estetică la care se raportează prestația fiecăruia dintre artiști și grupări, sau atitudinea față de ele, recunoscând calitatea artistică dincolo de dezinteresul față de aspectul ideologic, angajamentul subminativ sau deschis protestatar sau tentativele de integrare și adaptare a creației la exigențele stilului oficial al fiecărei etape a contemporaneității. Remarcabilă este și capacitatea de a păstra criteriile evaluative dincolo de actualitatea sau tradiționalismul mediumului, care în unele perioade istorice a primit o investire ideologică privilegiantă, mai ales în spațiile culturale care au suferit de complexul desincronizării.
Așa cum se desfășoară din momentul conceperii sale, proiectul de cercetare și evaluare a artei contemporane finalizat în – deocamdată – trei ediții, Dicționarul de artă modernă și contemporană al lui Constantin Prut confirmă calitatea sa de operă deschisă, prezentul său continuu.” Alexandra Titu

Expoziţia rămâne deschisă până în data de 30 iunie 2016.
AFIS-secvente-Prut-SRA3