Asociația pentru Tranziție Urbană și The Institute lansează concursul de articole URBOTECA, în cadrul proiectului PIPE LINE – Promovarea unor instrumente de participare prin E-Media, finanţat prin programul Fondul ONG, EEA Grants, gestionat de FDSC.

Scopul concursului este încurajarea unei prezenţe mai consistente în presa din România a unor teme legate de planificare şi proiectare urbană, ceea ce ar rezulta şi un grad de interes mai mare asupra dezbaterilor publice legate de procesele de planificare şi proiectare urbană.
Procesele de planificare și proiectare urbană sunt procese de interes general pentru că, prin planificare şi proiectare urbană, se fixează direcţii de acţiune publică şi privată (investiţii din fonduri publice şi private), reguli de construire, moduri de utilizare a spaţiului.

Se pot înscrie în concurs până pe 20 aprilie: articole publicate între 20 aprilie 2015 și 20 aprilie 2016, din presa scrisă sau din mediul online și articole nepublicate.

Juriul  este format din specialiști în jurnalism, urbanism și dezvoltare urbană și socială și va evalua proiectele in funcţie de criteriile concursului, acordând o notă generală de la 1 la 10 pentru fiecare articol în parte. Irina Florea, Editor The Institute, Vera Marin – Arhitect urbanist, preşedinte al Asociatiei pentru Tranzitie Urbană, Mircea Toma –  Psiholog, jurnalist, activist pentru drepturile omului – ActiveWatch, Teodor Frolu – Arhitect, antreprenor, coinițiator – Rowmania, Anca Ginavar – arhitect cu specializare în urbanism sunt membrii juriului.

 

Va fi desemnat câte un câștigător pentru fiecare categorie (articole publicate și articole nepublicate), iar premiul I este în valoare de 300 de euro.
Organizatorii acestui concurs au convingerea că procesele de planificare şi proiectare urbană pot fi prezentate cititorilor și urmărite mai ușor dacă sunt prezentate sub forma unor poveşti – cu personaje, locuri precise și un fir epic: intrigă, punct culminant, deznodământ.

Dacă din ce în ce mai mulţi oameni ajung să fie interesaţi de aceste procese, rezultatele lor în spaţiul oraşelor noastre ar fi mai bune! Dacă cei care iniţiază, cei care elaborează, cei care avizează, cei care aprobă, cei care implementează un plan de urbanism devin eroi principali într-o poveste, atunci poate că îşi vor dori să fie eroi pozitivi.
REGULAMENT

CINE POATE PARTICIPA

Competiția este deschisă. Se pot înscrie jurnaliști și profesioniști în planificare urbană, dar și amatori interesați de domeniul dezvoltării urbane. Se vor înscrie autorii articolelor, nu publicațiile!
CE ARTICOLE SE POT ÎNSCRIE

Se pot înscrie în concurs 2 tipuri de articole:

articole publicate în perioada 20 aprilie 2015 – 20 aprilie 2016, din presa scrisă sau din mediul online;

– articole nepublicate;

 

Materialele trebuie să fie scrise în limba română (nu sunt eligibile traducerile/adaptările din alte limbi ale altor articole).

Pentru categoria de articole nepublicate, autorii trebuie să se limiteze la un număr de 10.000 de semne cu spații incluse.

Participanții își asumă răspunderea privind datele furnizate în articole, în concordanță cu codurile deontologice de jurnalism.

Pentru a înscrie un articol în acest concurs, participanții trebuie să aibă acordul tuturor părților implicate, inclusiv a publicației unde acesta a apărut inițial (aceștia își asumă responsabilitatea pentru obținerea acestor acorduri)
DETALII DESPRE ÎNSCRIERE

Participanții își pot  înscrie articolele în concurs pe adresa [email protected] în perioada 29 martie – 20 aprilie, prin completarea și trimiterea pe mail a formularului ce poate fi descărcat de aici. 

Fiecare participant poate înscrie oricâte materiale vrea pentru fiecare din cele două secţiuni ale concursului.

Articolele nu mai pot fi modificate în niciun fel după înscrierea lor în concurs.

Organizatorii pot decide eliminarea unui participant din concurs, dacă formularulnu conţine informații complete.
CRITERII DE JURIZARE

Relevanța temei

Materialul propus trebuie să ducă la o înțelegere mai bună a planificării şi proiectării urbane. Se va evalua gradul de interes pe care îl poate avea pentru categoriile de public descrise în tema de concurs.

Calitatea documentării şi a analizei 

Se va evalua complexitatea  cercetării,  calitatea şi relevanţa surselor folosite, precum și calitatea argumentaţiei.

Originalitatea și creativitatea  

Se va ține cont de construcția narativă, creativitatea scriituri și de modul în care povestea sau datele prezentate sunt puse în evidență și comunicate.
JURIUL

Juriul  este format din specialiști în jurnalism, urbanism și dezvoltare urbană și socială vor evalua proiectele in funcţie de criteriile concursului, acordând o notă generală de la 1 la 10 pentru fiecare articol în parte.

Juriul va nota separat articolele din cele două categorii: articole publicate și articole nepublicate și va desemna câștigătorii pe fiecare categorie.

Juriul va putea acorda și mențiuni speciale, dacă va considera necesar.

Juriul poate decide și neacordarea unuia sau mai multor premii, daca nu consideră că articolele îndeplinesc criteriile concursului (în acest scop, se va stabili intern alături de organizatori un prag minim de notare peste care vor fi acordate premii).

 

Juriul este format din:

Irina Florea- Editor The Institute

Vera Marin- Arhitect urbanist, preşedinte al Asociatiei pentru Tranzitie Urbană

Mircea Toma-  Psiholog, jurnalist, activist pentru drepturile omului – ActiveWatch

Teodor Frolu- Arhitect, antreprenor, coinițiator – Rowmania

Anca Ginavar – arhitect cu specializare în urbanism
Juriul poate decide eliminarea unui articol din concurs, dacă nu consideră ca este eligibil din punct de vedere al temei abordate sau dacă se constată încălcări ale codului deontologic (plagiat / citarea eronată a surselor s.a.m.d.).

Membrii juriului nu vor nota acele lucrări care i-ar putea pune în conflict de interese, daca există un motiv personal sau profesional care afectează obiectivitatea în evaluarea unui articol sau a unui autor participant (colaborari directe cu unul dintre autori, subiectul abordat, publicația în care a apărut un anume articol etc.)

Decizia juriului nu poate fi contestată.
PREMII
Va fi desemnat câte un câștigător pentru fiecare categorie:

– articole publicate

– articole nepublicate

Premiul I de la fiecare categorie câștigă un premiu în valoare de 300 de euro.

Primele 3 locuri de la categoria de  articole nepublicate vor fi publicate pe site-ul www.institute.ro (până la data de 30 august 2016).

 

Mai multe detalii pe www.urboteca.ro.

Urboteca