Jurnal POP la Galeria DANA

„Fiecare epocă fabrică imagini. Fiecare imagine fabrică un mit. Mitul actual, al celebrității, al formei, al ambalajului, o estetică a banalului ce exaltă superficialul este suprapus sinelui, palpabilului, realului, în definitiv, umanului.”

Vă așteptăm luni, 4 aprilie 2016, orele 18.00, str. Prof. Cujbă, nr.17, la deschiderea expoziției de pictură JURNAL POP semnată RAACU. Artistul va fi prezentat publicului de către criticul de artă Maria Bilașevschi și lect. univ. dr. Cristian Ungureanu.
„Pe o scenă a artelor vizuale în care intenţiile plastice par adesea a pluti într-o derivă browniană, în care realitatea este recunoscută şi validată doar atunci când este reprodusă pe scară largă, Alexandru Racu nu se cantonează într-un stil facil, lucrările sale fiind o asimilare ironică a iconografiei de masă dar şi un pretext pentru semnificarea sa ca artist vizual chiar prin acele mijloace „pop” ce îşi auto-subminează în mod sistematic valoarea.

Ce face ca imaginile artistului să devină „iconuri”? Faima evidentă a unor personaje, asamblări ingenioase ale unor imaginii inoculate în mentalul vizual drept repere ale consumerismului de tip Pop Art suprapuse propriei imagini, redusă astfel la stadiul de clișeu ori poate subtila critică ce rezultă chiar din polemică intenționată cu lumea care creează mitul iconului?

Alexandru Racu este un observator mai degrabă decât un comentator al contemporaneității, transformând straturile de culoare cu accente hiperrealiste şi suprarealiste într-o iconografie neo-pop.

Lucrările lui Alexandru Racu sunt prelungirea propriei sale vieţi, semnalând şi demontând convenţiile, incorporând din amalgamul culturii vizuale acele elemente ce-l fac să-şi completeze jurnalul „pop”. Captivant prin coerenţa discursului plastic, artistul trece de la parodierea pseudo-simbolurilor la dislocarea şi translatarea unor imagini clasicizate, inserând ironii fine care doar prin apropriere îşi dezvăluie conţinutul critic.” (Maria Bilașevschi)

Expoziția va fi deschisă în perioada 4-29 aprilie 2016.

RAACU---Jurnal-POP