ALB, pictură şi desen

Sâmbătă, 19 martie 2016, ora19
Galeria JECZA, Calea Martirilor, 51/52-53, Timişoara

Gruparea PROLOG : PAUL GHERASIM ׀ CONSTANTIN FLONDOR  ׀ ION GRIGORESCU   ׀ HOREA PAȘTINA ׀ MATEI LĂZĂRESCU ׀ MIHAI SÂRBULESCU

​Graniţă între vizibil şi invizibil, semn al tuturor promisiunilor, absenţă şi prezenţă intense – albul provoacă şi fascinează.

Creatorii – pictori, poeţi –  se aşază în faţa pânzei neîncepute  sau a paginii în aşteptare, cu aceeaşi emoţie aurorală.

Tema valorilor subtile ale albului, propusă de pictorul Paul Gherasim şi preluată, iniţial, într-o expoziţie din anul 2012  de la Galeria Curtea Veche București, este reluată şi adâncită acum, ca reflecţie asupra tainei Zilei dintâi, a începutului, aducându-ne ” aminte de grădina cu merii în floare, înveșmântată  în albul sărbătorii, în lumina logosului.”(Paul Gherasim)

Grupul-Prolog-Galeria-JECZA,-Timişoara