ERIC BAUDELAIRE

Anabaza lui May si Fusako Shigenobu, Masao Adachi, si 27 ani fără imagini

 

14 oct – 10 nov, SPATIU INTACT, Fabrica de Pensule

Vernisaj, 14 octombrie, ora 18.00

 

Expoziţie a Fondului Naţional de Artă Contemporană din Paris organizată de SPAŢIU INTACT în partenariat cu Institutul Francez Cluj-Napoca

Anabaza lui May si Fusako Shigenobu, Masao Adachi, si 27 ani fără imagini incarnează două forme. Prima este un film autonom de 70 min pentru o proiecție cinema unde poveștile sunt întrepătrunse. A doua este o instalație documentară experimentală pentru un depliaj în spațiu. În această versiune, expoziția este îmbogățită de un livret de expoziție și de 9 serigrafii intitulate « Pictures of Documents », în format de afișe politice / afișe de cinema, cu reproduceri monocromatice ale imaginilor extrase din universul cinematografic, mediatic și personal fabricat de protagoniști.

Cine sunt May şi Fusako Shigenobu ? Fusako, lider al unei grupări de extremă stânga, Armata Roşie Japoneză, implicată în numeroase operaţiuni teroriste s-a ascuns timp de aproximativ 30 ani in Beirut. May, fiica sa, născută în Liban, nu a descoperit Japonia decât la vârsta de 27 ani după arestarea mamei sale în 2000. Masao Adachi ? Scenarist, cineast radical şi activist japonez angajat în luptele armate şi în cauza palestiniană, izolat la rândul său în Liban înainte de a fi retrimis în ţara sa. Pe de altă parte, iniţiator al unei « teorii a peisajului », fukeiron : filmând peisajul, acesta ar devoala structurile de opresiune care îl formează şi pe care le perpetuează. Anabază ? Este numele dat, de la Xenonofon încoace, întoarcerii, dificile ba chiar eratice, spre sine.

 

Eric BAUDELAIRE : Artist francez născut în 1973, Eric Baudelaire explorează posibilitățile narative ale documentarului și propune o reflecție asupra manipulării realității care creează o ambiguitate fascinantă.

 

 

INSTALLATION ARTISTIQUE

 

ERIC BAUDELAIRE

L’Anabase de May et Fusako Shigenobu, Masao Adachi, et 27 années sans images

 

14 oct – 10 nov, SPATIU INTACT, Fabrica de Pensule

Vernissage, le 14 octobre à 18h

 

Exposition du Fond national d’art contemporain de Paris organisée par SPAŢIU INTACT en partenariat avec l’Institut français de Cluj-Napoca.

L’Anabase de May et Fusako Shigenobu, Masao Adachi et 27 Années sans Images s’incarne en deux formes. L’une est un film autonome de 70 min pour une projection cinéma, où les deux récits sont entrelacés. La deuxième est une installation documentaire expérimentale pour un dépliage dans l’espace. Dans cette version, l’exposition est enrichie d’un livret d’exposition, et de 9 sérigraphies intitulées « Pictures of Documents », en format d’affiches politiques / affiches de cinéma, avec des reproductions monochromatiques d’images tirées de l’univers cinématographique, médiatique et personnel fabriqué par les protagonistes.

Qui sont May et Fusako Shigenobu ? Fusako, leader d’un groupuscule d’extrême gauche, l’Armée Rouge Japonaise, impliquée dans de nombreuses opérations terroristes, s’est cachée pendant près de trente ans à Beyrouth. May, sa fille, née au Liban, n’a découvert le Japon qu’à 27 ans, après l’arrestation de sa mère en 2000. Masao Adachi ? Scénariste, cinéaste radical et activiste japonais engagé auprès des luttes armées et de la cause palestinienne, reclus lui aussi au Liban avant son renvoi dans son pays. Par ailleurs, initiateur d’une « théorie du paysage », le fukeiron : en filmant le paysage, celui-ci dévoilerait les structures d’oppression qui le fondent et qu’il perpétue. Anabase ? C’est le nom donné depuis Xénophon au retour, difficile voire erratique, vers chez soi.

 

Eric BAUDELAIRE : Artiste français né en 1973, Eric Baudelaire explore des possibilités narratives en marge du documentaire et mène une réflexion sur la manipulation du réel qui crée une ambiguïté qui fascine.

ANABASE_poster_FR