În perioada 5-30 octombrie 2015, Galeria de artă DANA din Iași, strada  Prof. Cujbă nr. 17, invită publicul ieşean la expoziția de pictură TRANSMUTATIO PERSONA semnată Daniela Grapă. Vernisajul va avea loc luni, 5 octombrie 2015, orele 18.00, iar în deschiderea evenimentului va vorbi criticul de artă Petru Bejan.

„Expoziţia TRANSMUTATIO PERSONA se fundamentează pe un concept complex, care acoperă o arie imagistică largă şi este axat pe meditaţia asupra relaţiei ce se stabileşte între esenţă şi aparenţă, în contextul condiţiei umane. Este utilizată o gamă extinsă de instrumente de analiză vizuală, fiecare fiind specific unei anumite secţiuni de interes, rezultând, în mod bine justificat, o gamă variată de reprezentări. Acestea însumează portretul cu accente expresioniste (atât în versiunea de autoportret cât şi de efigii interpretate ale unor personalităţi artistice afine) precum şi imagini antropomorfe care ilustrează sugestiv viziunea plastică relativ la tematica aleasă. Asistăm la o explorare prin imagini a unor multiple ipostaze, trăiri proprii, urmată de o migraţie ideatică spre personalităţi reprezentative ale picturii portretistice, în încercarea de a recrea atât experienţa de maturitate cât şi drumul lor iniţiatic. Li se alătură antropomorfii tratate într-un mod generic, fără intenţia de a particulariza, de a fixa în repere temporale sau atributive certe. Se constituie astfel un univers compus din multiple sfere, corespondente cu  punctele de inserţie identificate în demersul cunoaştere artistică îndreptat către natura umană.

Investigaţia artistică întreprinsă invocă, din perspectivă vizuală, vehicule filosofice aplicabile mai cu seamă psihologiei şi care se materializează într-un mod original prin lucrările realizate. „Persona”, în acceptul de mască, rol public, dar şi în calitate de instrument de investigare, oferă un context eficace punerii în evidenţă a principiului transfigurării care operează la nivelul naturii umane, în sensul favorizării incertitudinii. Dincolo de o părelnică stare de echilibru, natura umană se ascunde sub măşti care se străduie să afirme o aparenţă sau alta; însă, la o privire mai profundă nu găsim, sub această coajă informă, nimic consistent altceva decât o fiinţă vulnerabilă, aflată perpetuu într-un stadiu larvar, incipient, nedezvoltat, fără nici un reper temporal. Starea de cădere coexistă, totuşi, cu dimensiunea spirituală, proprie ab initio fiinţei umane.

Expoziţia aduce în atenţia publicului de arte vizuale un amplu demers artistic, impus printr-o intenţionalitate complexă, care se bucură de o corectă adecvare a mijloacelor de investigare vizuală”. (Conf. univ. dr. Florin Grigoraş)

afis-DANIELA-GRAPA Daniela Grapă Amprenta Daniela Grapă dublu Daniela Grapă reintoarcerea-la-inocenta Daniela Grapă VG1 Daniela Grapă VG2 Daniela Grapă VG3