ARGUMENT

SPIRIT si SOLIDARITATE, opţiuni expoziţionale întru amintirea lui Dan Hăulică, alcătuind o secţiune fundamentală în istoria artelor plastice romaneşti, doreşte să (re)pună în valoare un grup semnificativ de creatori, artişti plastici remarcaţi la timp de critica de specialitate, dar mai puţin cunoscuţi publicului actual, tinerilor, şi prea putin reprezentaţi în muzeele din ţară.

Elementul dominant al acestui proiect il constuie experienţa de o viaţă a criticului de artă, Dan Hăulică, eminentă personalitate a culturii române contemporane, preşedinte de onoare al Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Artă și ambasador al României la UNESCO. În traseul sau, domnul Hăulică, care s-a dovedit capabil a-şi pune în valoare, optim, însuşirile de umanist devotat comunităţii sale, a selectat şi susținut o serie de creatori înzestrați, pictori, sculptori, graficieni remarcabili, ce şi-au păstrat viziunea artistică nealterată de schimbările regimului politic, în lunga bătălie pentru autonomia esteticului. El şi-a dorit, la împlinirea vârstei de 80 de ani, organizarea unei ample expoziţii cu lucrările a circa 65 de artişti, a căror activitate a fost îndeaproape urmărită şi încurajată de el însuşi, stimulându-le perpetuu performanţa, spiritul de amplitudine, autodepăşirea continuă, transformând grupul într-o adevărată falangă cu care Romania s-a prezentat şi la marile confruntări internaţionale. Nume precum Horia Bernea, Ion Alin Gheorghiu, Geta Brătescu, George Apostu, Ion Nicodim, Aurel Cojan, Wanda Sachelarie Vladimirescu, Vasile Gorduz, Marin Gherasim, Ovidiu Maitec, Georgeta Năpăruș, Ion Pacea, Constantin Flondor, Mircea Spătaru, Neculai Paduraru, Silvia Radu, Constantin Flondor, Ilie Boca, Sultana Maitec, Constantin Blendea, şi multe altele, sunt puţin vehiculate; artişti daţi uitării în detrimentul educaţiei culturale, din ce în ce mai precară. Muzeele nu fac faţă acestor imperioase cerinţe ale momentului, galeriile Uniunii Artiştilor Plastici au dispărut în majoritate şi lucrările celor amintiţi mai sus riscă sa se piardă definitiv în depozite improprii, în loc sa fie scoase la lumină, din când în când, pentru o noua confruntare publică, pentru o recitire a mesajului operei lor şi a reflecta, cu alţi ochi, asupra locului meritat în contextul artelor plastice româneşti.

Ne-am propus sa oferim publicului o experienţă marcantă prin amploarea şi temeinicia manifestării noastre, o expoziţie de anvergură, adunând laolaltă peste 65 de lucrări de înaltă valoare artistică, în deplină consonanţă cu selecţia sugerată, dar ne pusă în practică, de regretatul Dan Hăulică, al cărui gust pentru perfecţiune, pentru fatidicele metafore ale absolutului nu poate fi negat nici de cei care nu l-au agreat. Find interpret al sincretismelor, desluşitor de adâncime al devenirilor, al curgerilor şi înţelegerii filiaţiilor, conceptul său artistic, concretizat prin pictura, sculptura, grafica, ce vor alcătui expoziţia, constituie un patrimoniu de care va profita, sperăm, posteritatea, cu gratitudinea cuvenită pentru un legat de o asemenea pondere.

Expoziţia şi catalogul, realizate cu aceasta ocazie de Centrul Cultural ArtSociety, în colaborare cu Academia Română, Catena pentru artă, Centrul Cultural „M.Eminescu” al primăriei sectorului 2, Administraţia Monumentelor şi Patrimoniului Turistic, vor deveni repere în domeniul artei contemporane, contribuind la promovarea artiştilor plastici romani.

Vernisajul expoziției va avea loc pe data de 17 septembrie 2015, la ora 18.00 la Galeria Dialog din cadrul Primăriei Sectorului 2 și se va întinde pe perioada 17 septembrie 2015 – 01 februarie 2016.

Curator Ruxandra Garofeanu

Spirit și Solidaritate Galeria Dialog, București

Asta este dificultatea expoziţiei noastre. Pentru că e vorba de o stratificare în timp, şi, totodată, de o secretă coeziune care lucrează în pofida disparităţii cronologice. Nu e uşor ca aceste filoane de inspiraţie, aceste filoane de creativitate, să fie puse laolaltă, şi nu la modul pedant, pedagogic al unei serieri pe felii de timp, ci a unei conexiuni cu mult mai suple, care să realizeze o armonie complexă. Cred că se va realiza nu prin îndemânarea celor care au lucrat la (com)punerea pe simeze, ci prin coerenţa inerentă a creaţiilor expuse. Acesta este un lucru foarte important. Artişti deschişi spre experienţe foarte variate şi care, în acelaşi timp, izbutesc să  menţină această coerenţă organică. În plăcerea lumii concrete, a lumii sensibile, care face din ea o grădină a seducţiei suverane, se menţine mereu dimensiunea lăuntrică, a exerciţiului spiritual, a disciplinei geometric spirituale. Nimic din ispita unei solidarităţi exclusiviste de tip clanic, care a fost un blestem al grupurilor de avangardă de-a lungul secolului XX. Peste diferenţele proprii unor naturi de artişti distincte, simţi că acţionează o complicitate fericită. În articularea expoziţiei accentul pe solidaritate într-o perioadă de individualism declarat, insolent uneori, a stat pe primul plan. El s-a păstrat vivace în toată întreprinderea, vast culturală, realizată aici, la Galeria Dialog.

Inscripţii de Dan Hăulică

Ce ne rămâne de făcut este să ne explicăm integru identitatea, aruncând punţile pentru un edificiu al memoriei, care să ne conţină pe toţi, salutar şi suplu…Tenace, rezistând mileniilor, puterea ei misterioasă, puterea imaginarului, ne susţine raţiunea noastră ultimă de a fi, în destinul fundamental al speţei, în mândria de a supravieţui dezastrelor.