INFINITY
Lorri Stanciu
30 iunie – 10 iulie 2015 / Galeria Calpe – Timișoara
„Am aşteptat cu emoţie, ca întotdeauna când este vorba despre unul dintre artişti la a cărui formare am contribuit, prima expoziţie de anvergură în oraşul unde s-a format din punct de vedere al studiilor. Preocupările lui pentru joacă – joc, jocuri, măşti şi, în general, o recuzită de obiecte cu care se performează – şi acest mod de a performa se leagă neapărat de o semnificaţie şi nu se epuizează doar în jocul formelor. Dincolo de semnificaţiile şi interpretările ludice, majoritatea compoziţiilor lui Lorri Stanciu respectă un principiu formal, cel al circularităţii spaţiale sau temporale – asociate sau complementate de compoziţii lineare. Cromatica intensă, bazată pe armonii îndrăzneţe, care nu devin preocuparea principală, legată mai ales pe funcţia metaforică, dezvoltă o retorică proprie, uneori subliniind semnificaţia sau suplimentând-o, susţine originalitatea discursului. În aceeaşi măsură ea impune o consistenţă materială, substanţială condiţiei conceptuale a creaţiei tânărului artist. 
Acum ne-a luat prin surprindere, elaborând aceste instalaţii care au un caracter ludic, ironic, de comentariu, observă nişte lucruri şi practică acest gen de parabolă simplă şi explicită. Uneori, metafora funcţionează doar la nivel formal şi sensul semnalează posibilele deschideri înspre un câmp semantic mai dens. Din punct de vedere formal, deţine cheia exponatelor care sunt coerente la nivelul preocupării în ce priveşte structura generală a compoziţiei. Astfel, se confruntă două situaţii opuse, dar mai curând complementare: friza generală şi construcţia de cerc, arc de cerc, elipsă, deci pe aceste forme geometrice curbe. Pe de altă parte, este permanent ocupat de jocul cu semnificaţiile de la nivelul culturii vechi, în problematici acordate la începutul modernismului, vorbesc despre tema cheii, cu cele legate de percepţie, inclusiv de cea culturală. Toate instalaţiile au un joc metaforic interior, unul alegoric, parabolic. Câteva dintre ele fixează temele generale pe care se ocupă creaţia sa. Este vorba de receptarea în general, de deluzoriul capacităţii noastre de percepţie şi de lupta omului de a-şi apropia distanţe, timpuri, extrem de limitate de aparatul senzorial – cel care deschide drumul spre imaginar”. Prof. Univ. Dr. Alexandra Titu.
 
„Sunt un artist care are nevoie acută de ceva nou, instalaţia îmi permite să fiu eu însumi în fiecare lucrare. Mă simt ataşat de fiecare în parte. Am căutat să fac un pas şi spre privitor. În lucrarea cu pinguinii am vrut să am un reproş faţă de privitorii care nu au o legătură sensibilă cu arta. Trebuie să te apropii de oameni ca să te cunoşti. Trebuie să te apropii de lucruri ca să le simţi esenţa” Lorri Stanciu
Lorri Stanciu Infinity @ Galeria Calpe, Timisoara (1) Lorri Stanciu Infinity @ Galeria Calpe, Timisoara (4) Lorri Stanciu Infinity @ Galeria Calpe, Timisoara (2) Lorri Stanciu Infinity @ Galeria Calpe, Timisoara (3)
Lorri-Stanciu-Infinity-@-Galeria-Calpe,-Timisoara-(5)