Expoziția Sfere Angulare a artistului Vasile Cătărău se deschide miercuri, 13 mai 2015, orele 19 în sala Cs. Gyimesi Eva, respectiv Galeria Minerva a Casei Minerva din Cluj, str. Napoca nr. 16 (etajul I, respectiv demisol). Expoziția va fi vernisată de conf. univ. dr. Marius Georgescu, de la Universitatea de Artă și Design Cluj Napoca și Pușcașu Vincentziu, student la Istoria Artei a Universității Babeș Bolyai Cluj Napoca.

Vasile Cătărău (1) Vasile Cătărău (2) Vasile Cătărău (3) Vasile-Cătărău-(4)

Dualitatea Imperfectă

Căutarea și descoperirea lumii ca materialitate și idee, contrarii și sinteză, dualism și monism devin doar câteva din elementele definitorii ale tânărului artist Vasile Cătărău.Grecii au descompus principiul cosmosului în armonia elementelor (apă, aer, pământ, foc) și au ridicat forma la rangul de simbol și explicație a lumii.

Între cele cinci poliedre platonice rezonează armonii subtile, structuri ale sensibilității care îl inspiră pe artist: icosaedrul, octaedrul, cubul și piramida alături de dodecaedru, unitate a întregului Cosmos, capătă o neașteptată materializare în faptul că sunt alcătuite din sfere.

Sfere angulare, titlul expoziției lui Vasile Cătărău este autocontradictoriu, dar generos atunci când termenul este transpus plastic.

Cum să numești altfel o sinteză imposibilă, așa cum este cea dintre materie și spirit? Cum să înțelegi altfel spiritul care face corp comun cu viața formând o unitate primordială și organică, o monadă a iubirii?

Ceramistul caută să ne arate prin contrastul dintre alb și negru, întuneric și lumină, sferic și angular că ”dualitatea este imperfectă”, că în fond ”Lumea e un singur zeu”, cum spune Timaios.

Socotesc că prin magie și grație tânărul meșter expune astăzi o parte din sufletul său aflat în tainică armonie cu acela al privitorilor.

Iulian Grigoriu