Visible Colours, Hidden Shapes / Florin Mocanu

Joi, 23 aprilie 2015, Galeria Simeza va găzdui vernisajul expoziţiei de pictură, Visible Colours, Hidden Shapes, semnată de Florin Mocanu. Expoziţia va fi deschisă în perioada 21 aprilie – 5 mai.

Într-o perioadă de vogă a noului val figurativ, artistul propune o veritabilă expoziţie de artă abstractă. Renunţând în mod deliberat la subiect în favoarea culorilor şi a formelor, Mocanu se plasează într-o zonă care porneşte întotdeauna dinspre abstracţia gestuală ajungând uneori până la cea cromatică.

Echidistant faţă de creaţiile lui Jackson Pollock, dar şi ale lui Mark Rothko, artistul român îşi are propriile motivaţii privitoare la pictura pe care a ales să o practice de mai bine de două decenii, care ţin mai puţin de istoria şi teoriile abstracţionismului şi mai mult de interogaţile filozofice şi estetice personale. Interesat de metafora timpului de dinainte de timp, altfel spus, a culorilor care au precedat la mod potenţial lumina din prima zi a Creaţiei, Florin Mocanu şi-a stabilit o sumă de repere conceptuale de sorginte cosmogonică, pe care le interpretează într-o manieră vie, liberă, picturală, deloc scientologică.

Desenator de marcă, Florin Mocanu îşi concentrează creativitatea pe căutarea unor raporturi optime între culori şi formele pe care le pot determina acestea în context abstract. Faptul că în atelierul său muzica şi pictura coexistă la modul simbiotic şi că aceasta muzică este recurent şi programatic semnată de Tangerine Dream, exprimă adevărul că imaginarul determină conştiinţa artistică şi nu numai.

 

Mihai Plămădeală, curator

EN

Thursday, the 23rd of April 2015, at the Simeza Gallery will take place the opening of the painting exhibition Visible Colours, Hidden Shapes, signed by Florin Mocanu. The exhibition will be opened between the 21st of April – the 5th of May.

In a time when the new trend of figurative painting is in fashion, the artist proposes a truly abstract art exhibition. Deliberately abandoning the subject in favor of colors and shapes, Mocanu places himself in an area that always starts from the gestural abstraction sometimes reaching to the chromatic one.

Equidistant from the works of Jackson Pollock, but also of Mark Rothko, the Romanian artist has its own motivations regarding the way he chose to paint from over twenty years ago, connected less to the history and the theories of abstract art and more to his own philosophical and esthetical questions. Interested in the metaphor of time before time, in other words, in the colors probably preceding the light from the first day of Creation, Florin Mocanu established a series of conceptual guide marks of cosmogonist origin, that he interpret in a live, free, visual, not at all scientological manner.

A skilled drawer, Florin Mocanu centers his creativity to finding the optimal ratio between the colors and the shapes they make in an abstract context. The fact that in his studio the music and the painting coexist in a symbiotic way and that this music is deliberately and repeatedly signed by Tangerine Dream, expresses the truth that the imaginary determines the artistic conscience and not only.

Mihai Plămădeală, curator

afis Florin Mocanu3