Comunicat de presă
Cluj-Napoca, 6 aprilie 2015
Sculptorul Liviu Mocan expune „Scara lumii“ la Muzeul de Artă Cluj-Napoca
Mesajul de speranță absolută, exprimat prin ritm, verticalitate, devenire, Înviere, constituie
substanța ideatică a celui mai recent ciclu din creația sculptorului clujean Liviu Mocan, „Scara lumii’’,
ce va fi expus în luna aprilie la Muzeul de Artă Cluj-Napoca. Vernisajul va avea loc în data de 7
aprilie, ora 18.00, expoziția urmând a fi deschisă publicului până pe 26 aprilie A.D. 2015.
Ciclul de lucrări dedicat Învierii lui Iisus Hristos cuprinde un număr de 26 de sculpturi metalice,
traforate cu laser, de mari dimensiuni.
„Consider că noi, creștinii, nu am găsit un simbol care să exprime plenar revelația Hristică, sau,
dacă l-am găsit, nu-l folosim pe cel care trebuie. Dogma crucii, a morții substituitoare a Mielului lui
Dumnezeu pentru omenire, ne este prezentată cu detalii în Sfânta Scriptură, dar imaginea vizuală,
forma crucii, nu ne este revelată, ci ni s-a dat să o căutăm. <Scara lumii> constituie o căutare, căutarea
mea, de a găsi noi simboluri vizuale care să exprime credința nu doar în moartea substituitoare a
Mielului lui Dumnezeu, ci și în Învierea mântuitoare a lui Iisus Hristos. Nădăjduiesc să vă inspire, acum,
în preajma Sfintelor Paște’’, explică sculptorul Liviu Mocan temeiul creării acestui ciclu.
„Scările propun permanenta înălțare, depășirea de sine, dar nu oricum, ci pe calea virtuții,
conform tradiției creștine, prin trecere din treaptă în treaptă, spre mai sus, spre tot mai sus’’, arată și
Lucian Nastasă-Kovacs, directorul Muzeului de Artă Cluj-Napoca, în introducerea catalogului
expoziției.
Atinse, sculpturile lui Liviu Mocan emit sunete armonioase, motiv pentru care Cristian Bence-
Muk, lector la Academia de Muzică “Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, a compus o lucrare special
pentru aceste “instrumente-sculpturi”.
Intitulată “Scara / flashmob pentru 5 percuționiști și sculpturi metalice de Liviu Mocan”,
compoziţia a fost prezentată în primă audiție luni, 6 aprilie, de la ora 15.00, în interpretarea
percuționiștilor Călin Lup, David Mocan, Paul Balotă, Patricia Stroia și Kinda Csilla, sub bagheta
dirijorală a lui Cristian Bence-Muk. Reprezentația a avut loc pe Bulevardul Eroilor, în spaţiul din
apropierea Monumentului Memorandiştilor. După audiţie, clujenii prezenți au putut improviza, la rândul
lor, pe sculpturile-instrumente.
Compoziția va putea fi audiată și la vernisaj și va fi difuzată pe întreaga durată a expoziţiei în
cadrul unei instalații audio. De asemenea, cei care vizitează expoziția vor putea interacționa cu artistul și
cu lucrările expuse, experimentând cu sunete și culori, în cadrul unor întâlniri şi dialoguri ale sculptorului
cu vizitatorii, inclusiv cu clasele de elevi care vor veni la expoziţie.
Mai mult de atât, clujenii vor putea alege dintre două grupuri statuare pe cel pe care-l doresc
amplasat în Parcul Central în perioada Zilelor Clujului (22 mai – 22 iunie 2015). Această acțiune va avea
și o componentă de vot în online și este realizată în parteneriat cu Primăria Cluj-Napoca. Totodată, în
data de 15 aprilie, va avea loc o lansare de carte referitoare la creaţia artistului Liviu Mocan.
Liviu Mocan, unul dintre cei mai importanți sculptori ai momentului, este autorul grupului statuar
„Stâlpi împușcați’’ din Piața Unirii, Cluj-Napoca și al ciclului „Semințe’’, amplasat pe parcursul anului
2007 în Sibiu – Capitală Culturală Europeană. Dintre proiectele sale internaționale menționăm grupul
statuar “Decalog”, expus la Geneva, Los Angeles și Grand Rapids, SUA, lucrarea “The Poet and His
Heart” la Biblioteca din Alexandria, Egipt și ciclul “Following the Sun”, care cuprinde, până în acest
moment, o lucrare de for public definitivată în Auckland, Noua Zeelandă și una în lucru în Chennai,
India.
Născut în 1955 în satul Cara, județul Cluj, Liviu Mocan a absolvit Academia de Arte Vizuale din
Cluj-Napoca și a fost artist rezident al Anderson University din Indiana și al Mississippi College, SUA.
Lucrările sale au fost expuse și se găsesc în colecții particulare din Statele Unite ale Americii, Europa,
Asia, Africa, Australia, Noua Zeelandă.

Resize of foto 4

Despre expoziția ’’Scara lumii’’ a sculptorului Liviu Mocan
Liviu Mocan, unul artiştii relevanţi atât în contextul contemporan românesc, cât şi la
nivel internaţional, a absolvit Institutul de Arte Plastice „Ion Andreescu” din Cluj-Napoca în
1991. În perioada 1991-1992 a fost rezident la Anderson University şi Mississippi College. Pe
parcursul activităţii sale a avut expoziţii personale la New York, Chicago, Budapesta,
Bucureşti, Elveţia sau Germania. Liviu Mocan s-a remarcat şi prin impresionante lucrări
monumentale, care au contribuit substanţial la recunoaşterea sa în rândul marelui public.
Amintim în acest sens Familia de spirale din Anderson (S.U.A.), monumentul Eroilor Martiri
din 1989 (Cluj-Napoca), cunoscut şi ca Stâlpii împuşcaţi sau lucrarea Ilseed din Auckland,
Noua Zeelandă.
Creaţiile lui Liviu Mocan, de o profundă maturitate spirituală, includ certe raportări la
universul credinţei creştine, căreia-i metamorfozează ideile, apelând cu predilecţie la stică,
metal şi lemn.
Relecturând abstractul ca pe o parte a unui plan figurativ universal, Liviu Mocan a creat
cicluri care au marea calitate a coerenţei în cadrul întregii sale opere. Stâlpii, stâlpii împuşcaţi,
stâlpii poruncilor decalogului, bibliotecile verticale, seminţele cu diferite morfologii şi „trăind”
în medii expoziţionale sau în locaţii urbane diferite, sugerează ideea de creştere sub diferitele
sale forme şi în diferie contexte, toate având în comun ideea resurecţiei şi a autogenerării.
Actuala expoziţie a lui Liviu Mocan, Scara lumii, sintetizează toate preocupările sale
anterioare, reunind mai ales lucrări din anul 2014, reprezentative pentru tema resurecţiei,
problematizând din punctul de vedere al semanticii vizuale semnul crucii. Prin Scara lumii,
artistul abordează tensiunea iconică extraordinară a întretăierii celor două axe, care sunt
relecturate în calitatea lor de simbol ascensional, al învierii lui Isus Cristos. Din acest punct de
vedere, Liviu Mocan „reinventează” crucea, propunând câteva modele artistice noi, considerate
deosebit de sugestive din punct de vedere estetic pentru tematica învierii: crucea cu punct şi
săgeată, crucea cu braţele ridicate, crucea-scară şi crucea cu ovoid sau cerc.
Manifestându-se ca o continuă metamorfoză a limbajului creator, Scara lumii atrage
atenţia asupra vocaţiei sistemice a întregii creaţii a artistului Liviu Mocan.
Dan Breaz
curator

Resize of foto 3

Resize of foto 1 Resize of foto 2 Resize of Mielul

Copacul iubirii
***
Parteneri instituționali: Consiliul Județean Cluj, Primăria Cluj-Napoca, Muzeul de Artă Cluj-Napoca
Parteneri: Panemar, UniShow Rooom, MG Tec Grup, Natura Paper, Terra Gardens, Diartis, Restaurant
Shanghai, Visit Cluj, Demmers Teehaus, Sun Garden, Contrast Media, Salad Box, Emma Cremma, Ligia
Mocan, Acoustic Density, VRG, Megatitan
Partener media: TVR Cluj, Credo TV
***
Pentru mai multe informații:
Liviu Mocan
T: 0745.396.607
E: [email protected]
www.liviumocan.com
www.facebook.com/liviu.mocan

PR Laura Laurnțiu