Metha – lan, ediția III 2015
Concept proiect: Trecerea Timpului
Timpul. Timpul reprezintă unul dintre conceptele fundamentale ale fizicii și filosofiei.
Dacă, în fizică reprezintă o măsură a procesului de durată a evenimentelor în urma
cărora au loc schimbări, iar un exemplu în acest caz este teoria mecanicii cuantice,
care sugerează că ar exista doar continuu spațiu-timp, pe de altă parte, în filosofie
timpul este definit ca un flux neîntrerupt, ireversibil și care nu poate curge decât întro
singură „direcție”.
Însă, în ambele ramuri ale cercetării, timpul este o noțiune primară care nu se
definește, ci este percepută la nivel senzorial, fiind intim legat de sentimentul propriei
noastre existente. Prin această schimbare neîntreruptă, ceea ce „va fi” devine
„prezent”, iar ceea ce este perceput sub forma unui timp prezent, devine în cele din
urmă „trecut”.
Conform credinței lui Heraclit din Efes, care considera că nu ne putem
scufunda de două ori în același râu, fiindcă între cele două momente râul s-a
schimbat, fapt care îl determină să nu mai poată fi la fel, cu cel din primul moment.
Propria noastră înțelegere, a timpului și a spațiului, a fost „condiționată” sau
mai bine spus marcată, de-a lungul veacurilor, de teoriile lui Newton, Descartes,
Leibniz care au contribuit esențial la percepția umanității asupra timpului și spațiului.
Totodată, prin amploarea activității lor, au reușit să stabilească o serie de
caracteristici culturii Occidentale și nu numai.
În esență, timpul poate fi perceput și considerat ca un lucru independent de
noi, dar totodată aflându-ne într-o strânsă legătură. Uneori este apăsător și agresiv,
iar alteori ne oferă o alinare; este ceva relativ. Iar, în final, fiecare are liber arbitru în
a-l urma, sau a fi urmat.
“Timpul, nu mai avea răbdare.”
Echipa Metha-lan
Regulament/Metodologie Metha – lan ediţia III
1. Se vor pune la dispoziţie 40 zile calendartistice din momentul primirii temei/conceptului
pentru dezvoltarea teoretică şi artistică a proiectului. Schiţe şi desene tehnice ale
lucrăriilor cât mai bine structurate şi inteligibil realizate)
2. Pasul următor va fi selectarea a maxim 25 de artişti ce vor lua parte la cea de a treia
ediţie Metha – lan. Comfirmarea participanţilor din acest an o vom anunţa în maxim 4/5
zile de la primirea tuturor proiectelor şi schiţelor.
3. Pentru selecția lucrărilor, în acest an echipa Metha-lan va lucra alaturi de Galeria
AnnArt.
4. Limita de lucrări permise este între 1-3, iar acestea trebuie să se încadreze în readymade,
instalaţie sau /şi performance
5. Proiectele/lucrăriile trebuie finalizate şi trimise până pe data de 15 august 2015 în
stare finală. Organizatorii îşi asumă dreptul de a-i elimina pe cei care nu se încadrează
în termenul limită.
6. Fiecărui participant i se va pune la dispoziţie ceea ce are nevoie, în funcţie de lucrarea
sa în cadrul expoziţional. Nu se include încă suportul financiar susţinut de către
organizatori.
7. Fiecare participant are dreptul să îşi aleagă o zi, din cele acordate de organizatori, în
care doreşte să îşi expună lucrarea/performance-ul.
8. Fiecare participant este obligat să îşi scrie singur conceptul, ce ulterior va fi verificat,
corectat şi modificat de către curatorul proiectului împreună cu autorul său.
9. Conceptul trebuie să se înscrie între una sau două pagini.
10. Fiecare participant îşi asumă ulterioare modificări, cu acordul lor, asupra lucrărilor în
ceea ce priveşte amplasarea lor în spaţiul expoziţional.
11. Toţi participanţii au dreptul de a cere ajutorul organizatoriilor în ceea ce privește
realizarea lucrărilor.
Vă urăm succes şi spor la lucru,
Echipa Metha – lan.
[email protected]
2
Organizator : Rolland Niculusca : mobil : 0743870344
Curator : Catinca Dumitrescu : [email protected]

Resize of opencall