Habitat cu semne*

Primăria Municipiului București și Centrul Cultural Palatele Brâncovenești de la Mogoșoaia vă invită la vernisajul expoziției Habitat cu semne.* Expoziția organizată în memoria ceramistei Eugenia Pop reuneşte serii de lucrări emblematice din anii ’80 până în anii 2000.

vernisaj 4 aprilie 2015 . ora 15

Improvizații de demult – doi multumult – Călin Torsan (fluiere) și Juan Carlos Negretti (percuție) – în acord cu lucrările Eugeniei Pop.

Eugenia Pop

Mitologii universale și personale sunt reprezentate în compozițiile rondbos și în basoreliefurile din porțelan sau teracotă. Eugenia Pop ilustra Cosmogonii, configura Arhetipuri, contura personaje – Om-pom, sau aborda diverse teme simbolice asemeni Muzicii vieții în spirală, Hranei, Călătoriei. Lucrările ei se revendică unui eclectism cultural înțesat cu povești – broasca magică, bufo bufo, din arealul Evului Mediu european; șarpele de lumină, ouroboros, din mitologia indoeuropeană și aztecă; legendarul balaur mioritic, Solomat; Areopagul din mitologia greacă sau minoicul labirint.

Fiecare personaj ilustrat de Eugenia Pop se dezvoltă dintr-o formă primară supusă diferitelor metamorfozări în parcursul spiritual. Pornind de la teza conform căreia lumea spirituală suprasensibilă nu poate fi cunoscută decât printr-o cercetare spiritual-științifică, compozițiile ceramistei înglobează diferite valențe antropozofice.

Un modelaj spontan al formei apropie lucrările Eugeniei Pop de ludicitatea desenului unor Paul Klee, Joan Miró sau Jean Dubuffet – artiștii copii, cum ea însăși îi denumea. Figurine expresiv-sincretice sunt accentuate pe alocuri cu linii cromatice îndrăznețe. Ritmuri geometrice, vegetale, animaliere, antropomorfe decorează suprafața materialului ceramic.

Expoziția retrospectivă de la Palatele Brâncovenești aduce în atenția publicului acele mari teme care au constituit o preocupare continuă pentru ceramista clujeană. Trecute prin filtrul filozofiei lui Rudolf Steiner, teme ca semnele vieţii, dealul, sămânţa, sfera, stela funerară, oglindirile, norii, melcul etc capătă diferite reprezentări vizuale.

Eugenia Pop (născută în 1945 la Cugir, trecută la cele veșnice în 2012) a absolvit în 1971 cursurile secției de ceramică, Institutul de Arte Vizuale Ion Andreescu, Cluj Napoca. A fost o prezență activă, participând la Saloanele de arte decorative precum și la numeroase expoziții ceramice internaționale de la Vallauris (Franța, 1982), Erfurt (Germania, 1982), Faenza (Italia, 1987), Perugia (Italia, 1988), Aveiro (Portugalia, 1991), Flagstaf (Arizona, USA, 1993), Mino (Japonia, 1995). A participat la simpozioane naționale și internaționale – la Studioul Internațional de Ceramică de la Kecskemet, Ungaria (2002). De-a lungul timpului a obținut diferite distincții: Premiul I la Bienala Internațională de Ceramică Artistică, Aveiro, Portugalia; Mențiune la Mino, Japonia; premiul pentru artă decorativă la Salonul Național de Artă și Medalia Meritul Cultural gradul II. Lucrările ei se află în colecții de stat și particulare din România, Franța, Germania, Portugalia, SUA și Japonia.

*  În simbolistica Eugeniei Pop, semnul ilustrează eternitatea.

*Pentru a fi în spiritul sintagmelor cu care Eugenia Pop își intitula lucrările, am considerat potrivit a relua un titlu care denumea performance-ul susținut în 1994, la Cluj-Napoca – Habitat cu semne.

Raluca Băloiu, curator