maskar1Asociația T.E.T.Alexandria în parteneriat cu Asociația ADO (Artă pentru Drepturile Omului), Asociația REPER21 și Asociația Urbanium lansează un nou proiect de intervenție culturală, finanțat prin granturi SEE 2009-2014 – „Intervenții socio-culturale pentru capacitarea comunității rome și pentru încurajarea dialogului comunitar intercultural”.

Maskar în limba romani înseamnăîntre” sau “la mijloc”. Pentru demersul proiectului, «maskar» reprezintă o punte între două lumi și două culturi ce coabitează de aproape jumătate de mileniu în Lunca Dunării: cea română și cea romani.

Logo-ul proiectului, inspirat de cultura și tradițiile rome, vine să completeze prin formă și culoare ideea de conviețuire a două culturi (romă și non-romă) care, deși distincte, ocupă același spațiu, găsind puncte de întâlnire, completare și dialog.

Prin Maskar ne propunem să documentăm cultura și tradiția romă din Alexandria și Turnu-Măgurele prin intermediul unui program de ateliere de dezvoltare personală și teatru comunitar. Totodată Maskar urmărește să creeze cadrul pentru un dialog activ între reprezentanții societății civile din cele două orașe.

maskar

Documentarea va porni de la poveștile personale ale participanților (copii cu vârste cuprinse între 11 și 18 ani, romi și ne-romi) strânse în cadrul atelierelor de trainerii programului (dramaturgul Mihaela Michailov, actrița Katia Pascariu, regizorul Radu Apostol, muzicianul Jak Neumann și actorii Mircea Postelnicu și Vladimir Purdel).

”Este un proiect care își propune să documenteze relații intercomunitare și cred că valoarea lui e pe de o parte una profund creativă și una profund politică, pentru că până la urmă adună laolaltă oameni și povești care ajung să locuiască într-un spațiu comun și ajung să devină solidare. Cred că ăsta e cel mai important lucru – cum reușimîn comunități să creăm solidarități care să nu fie doar solidarități temporare, ci solidarități pe termen lung.”(Mihaela Michailov, dramaturg, trainer MASKAR)

Proiectul va documenta istorii vechi și istorii recente, povești ce se vor finaliza cu o caravană itinerantă. Două spectacle de teatru și două expoziții vor porni din Alexandria și Turnu-Măgurele spre București și Cluj-Napoca în primăvara lui 2016.

Maskar este un proiect finanţat printr-un grant oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein şi Guvernul României.

Structura și multe alte detalii despre proiect se regăsesc pe site-ul www.maskar.ro. De asemenea vom posta constant noutăți și pe pagina de facebook: www.facebook.com/maskarart