mircea romanMircea Roman

Galeria Új Kriterion

Miercurea Ciuc (str. Petofi nr.4)

5 martie 2015 18h – 1 mai 2015

Prore pentru Arca Potopului 

Mircea Roman (1) Mircea Roman (2) Mircea Roman (3) Mircea Roman (4) Mircea Roman (5) Mircea Roman (6) Mircea Roman (7)Cu palmares european pe care se sprijină acum şcoala românească de sculptură, Mircea Roman este un creator de mare originalitate formală şi de un adânc dramatism. Volumul cel mai caracteristic al figurativului damnat propus de artist este paralelipipedul trapezoidal, provenit din planul înclinat şi pliat al torsului.

De aproape trei decenii, Roman a investit o tălpică de lemn, adică un fragment de scândură, drept cheie de boltă a unei producţii sculpturale „construit-figurative”, de mare forţă generatoare. Şipcile lipite, imbricat- zidite, ridică trunchiuri piramidale peste care, într-un gest disperat, se anină câte un chip impenetrabil. De obicei cu braţele amputate, personajele lui Roman sunt eşafodaje care transmit fragilitatea umanului agresat. Turnurile figurate, înclinate, înaintând cu bustul ca un ultim zvâcnet al frângerii emană sentimentul solitudinii torţionate. Gâtul şi gleznele, mereu privilegiate în figurativul lui Mircea Roman, sunt istmurile între uman şi reificat, conductele comunicante ce trec prin lăzile trup, între chip halucinat şi portretul tălpilor.

Procesul de elaborare fiind unul ingenios (de placare compactă, apt de finitudini circulare), fragmentarea, frângerile, retezările şi impostarea personajelor lui Roman este, prin aceaste consecvente amputări, transmiţătoare de tragism. – Aurelia Mocanu