Gh. Piperea_0075Duminică 23 noiembrie 2014, de la ora 11.00, la Sala ATELIER, în cadrul programului

CONFERINŢELE TEATRULUI NAŢIONAL

Avocat GHEORGHE PIPEREA

prezintă conferinţa cu tema

Curcanul şi consumatorul fericit

O conferinţă pe tema supraîndatorării simplilor consumatori.

Curcanul fericit este o pildă a unui autor americano-libanez, Nassim Nicholas Taleb, dintr-o carte a sa din 2010, Lebăda Neagră (Editura Curtea Veche, 2010).

Câtă vreme curcanul are grăunțe, este fericit şi suveran în ograda proprietarului. Numai că, de Thanksgiving Day (Ziua Recunoștinței), americanii au prostul obicei de a consuma curcan. Curcanul nostru fericit nu știe ce i se pregătește şi, de aceea, nu vede niciun motiv de a înceta să fie fericit. În definitiv, de nenumărate zile, de fiecare dată, grăunțele vin cu regularitate. Este cert, însă, că bietul curcan neștiutor va fi mâncat.

Pilda e bună pentru consumatorul care s-a împrumutat pentru a consuma. Şi el este fericit cât consumă, chiar dacă, la fel ca acel curcan, se mișcă “liber” în ograda obligațiilor faţă de creditor. Până când se întâmplă ca obligațiile să nu mai poată fi plătite. Şi atunci, ca şi curcanul, consumatorul are soarta pecetluită. “Fericirea” de a consuma este înlocuită cu angoasa tragică a supra-îndatorării care, la final, îl va arunca pe consumator în stradă, alături de familia sa.

Stoicii şi creștinii timpurii își fixau ca principiu eliberarea de datorii. Cel ce nu datorează nimic, este fericit (felix qui nihil debet), așa susțineau stoici cum ar fi Seneca. Trebuie să vă nașteți din nou – așa scrie în Evanghelia după Ioan.

În lumea de azi însă, a nu avea nicio datorie este imposibil. Şi, de altfel, angoasant.

Ceea ce este însă posibil, într-o lume a secolului XXI, este o eliberare parțială de datorii, pentru a primi a doua șansă – a fresh new start, cum zic americanii.  Ceea ce este obligatoriu este ca dreptul omului la viaţă şi la demnitate să fie respectat. Spre exemplu, locuința familială este considerată de CEDO şi de CJUE cvasi-inexpugnabila, ca un castel. (Gheorghe Piperea)

 

Despre Gheorghe Piperea

Experiența profesională a fondatorului SCA “Piperea & Asociații” are la bază o solidă pregatire teoretică. Este doctor în drept al Universității din București și al Universității Sorbonne I – Pantheon din Paris, teza sa de doctorat “Acquis-ul comunitar european în domeniul societăților comerciale și al pieței de capital” fiind punctată cu calificativ maxim de cele două universități.

Este profesor de drept la Facultatea de Drept din București, conducător de doctorate în domeniul dreptului și autor sau co-autor al unor lucrări de referință în doctrina legală și judiciară românească, publicând mai multe cursuri, comentarii, monografii și articole de specialitate pe domenii cum sunt societățile comerciale, piața de capital, insolvență, dreptul transporturilor, codul civil și de procedură civilă, fiind prezent în calitate de analist și comentator și în paginile publicațiilor mass-media curente.

A contribuit Pro Bono în mod considerabil la evoluția și perfecționarea sistemului legal român prin elaborarea unui număr mare de proiecte de acte normative privitoare la afaceri: societăți comerciale, întreprinderi individuale și familiale, clauze abuzive în contractele comercianților cu simplii particulari, concordat preventiv, insolvență, faliment personal, organizarea profesiei de practician în insolvență și mediere.

Cu o experiență profesională de peste 20 ani în domeniul juridic, Gheorghe Piperea este creator de curente și de modele de practică legală și jurisprudențială, inovațiile și soluțiile gândite și aplicate împreună cu echipa sa de la Piperea și Asociații fiind un motor al dezvoltării dreptului afacerilor în România ultimilor 10 ani.

Gheorghe Piperea și echipa sa sunt creatorii conceptului de proces colectiv de tip class action în România, fiind și cei care au pus în lucru acest concept, cu rezultate remarcabile în planul jurisprudenței și al contractelor-tip sau al operei de legiferare. În urmarea proceselor colective privind TVA-ul pe veniturile din drepturile de autor, a celor relative la pensiille speciale ale militarilor și ale aviatorilor, a celor relative la indemnizațiile de sarcină sau de îngrijire a copilului mic și, mai ales, în urmarea proceselor colective ale consumatorilor aliați contra profesioniștilor care au abuzat de puterea lor economică, s-au creat precedente judiciare, s-au modificat legi și acte normative ale guvernului, s-au modificat substanțial contractele-tip utilizate de profesioniști.

Pe lângă activitățile practice și numeroasele proiecte academice în care este implicat, Gheorghe Piperea a pus bazele Asociației Parakletos, o asociație pentru protecția consumatorilor care își propune să devină un centru național de consiliere, un laborator de procese colective ale consumatorilor, dar și o sursă de reglementări și practici oneste, recomandate profesioniștilor care ar putea avea tentația de a abuza de puterea lor economică. De asemenea, Asociația Parakletos vizează proiecte de educație civică la nivel național în rândul elevilor și studenților și urmărește extinderea acestora către instituțiile din stat.

Publicații:

Autor al monografiei “Societăți comerciale, piața de capital. Aquis comunitar”, fiind unul dintre primii specialiști români în legislația pieței de capital și coautor al cărţii privind amplele comentarii ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, publicata în 5 ediții (2001, 2002, 2006, 2009, 2014) la Editura CH Beck sub denumirea “Legea Societăţilor Comentariu pe articole”. Tot în domeniul societăților comerciale a publicat și “Obligațiile și răspunderea administratorilor societăților comerciale”.

În domeniul insolvenței a publicat tratatul “Insolvența: legea, regulile, realitatea”, în 2008, și “Legea concordatului preventiv”, în 2010, ambele la editura Wolters Kluwer. Pentru lucrarea “Insolvența: legea, regulile, realitatea” i-a fost acordat premiul “Octavian Căpățână”, de către Uniunea Juriștilor din România.

Pe lângă “Introducere în dreptul contractelor profesionale”, publicată în 2011 la Editura CH Beck, ultimele publicații de anvergură sunt “Noul Cod civil. Comentariu pe articole” (colectiv de autori), precum și “Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații.” (autor, coordonator), publicate la aceeaşi editură.

Autor al cursurilor “Drept comercial”, volumele I și II, “Dreptul transporturilor” și “Drept comercial. Întreprinderea”.

La toate acestea se adaugă numeroase articole în reviste de specialitate.

Pentru mai multe informaţii legate de bilete:

 021. 314. 71. 71 (Agenţia de bilete)