Caleria de Arte Vizuale Oradea gazduieste expozitia de pictura “Cartografii subterane” a artistilor: Radu Hangan, Ieronim Moruţ si Tudor Frâncu. Expozitia  este deschisa in perioada 31 0ct. – 14 nov. 2014

Cartografii subterane

 Cartografii (gr. chartis, ”hartă” + graphein, ”a scrie”/”a desena”) … pentru că, la fel ca în cazul ştiinţei invocate în titlul expoziţiei, cei trei pictori combină abilităţile tehnice cu estetica, dar şi cu o reală cunoaştere, pentru a crea reprezentări coerente, capabile să comunice un gen de informaţii-trăiri kathartic-revelatoare. Sunt hărţi ale lumii noastre subterane, ale spaţiului nostru interior, care, evident, nu este doar un spaţiu psiho-fizic. Harta este întotdeauna rezultanta unor opţiuni artistice şi tehnice iar ‘conturul’ ei este mereu unul aproximativ, expresie atât a unui postmodern ‘poate fi şi aşa’, dar, mai mult decât atât, expresie a unei convingeri asumate că acurateţea în cazul acestui gen de graphein aparţine unui alt registru epistemologic decât cel raţionalist.

Subteranul (indiferent ce nume poartă şi unde este el localizat) este cartografiat de cei trei pictori prin intermediul unor limbaje artistice diferite, dar ceea ce este remarcabil este calitatea picturală, modul în care se reuşeşte, prin mânuirea celor mai primare instrumente ale picturii şi desenului, să se monteze în faţa noastră un adevărat spectacol estetic care este capabil să declanşeze o gamă largă de trăiri care ne pot face să pătrundem dincolo de stricta noastră fizicalitate şi a lumii în care trăim.

Radu Hangan

Spirit esenţialmente ludic, căruia postmodernismul (atât ca modalitate de expresie plastică, dar şi ca atitudine) îi vine ca o mănuşă, Radu Hangan cartografiază un subteran extrem de eclectic, nu o dată cu un puternic iz de underground. Picturile sale articulează universuri vizuale aparent opuse, – de la comentarii ironice ale unor repere sociale recente, până la portretizări ale unor alegorii proprii spaţiului nostru mental –, care, în căutarea unei noi coerenţe, par să se unifice într-un imaginar eliberat de orice constrângeri.

Ieronim Moruţ

Dotat cu o sensibilitate excepţională care-i permite să scruteze cele mai ascunse cotloane ale subteranelor psihicului nostru, Ieronim Moruţ ne oferă o adevărată radiografie a acestuia. Personajele care populează tablourile sale, suflete torturate care par să încerce din răsputeri să iasă la lumină pentru a ni se adresa, prind contur parcă doar pentru o clipă în faţa noastră, pentru a se întoarce înapoi, în iadul imposibilităţii oricărei comunicări. Tensiunea extraordinară care emană din aceste chipuri face ca forma să explodeze, artistul părând să fie mereu în căutarea acelei forme care să-i permită să facă accesibilă o lume asupra căreia este însă pe deplin conştient că nu are cum să aibă un control absolut.

Tudor Frâncu

Lucid-ironică, echilibrată, raţională, pictura lui Tudor Frâncu este una versatilă, dezinvoltă și intensă, provocatoare și mereu inventivă, expresie a unui imaginar decomplexat, contradictoriu și heterogen. Liniştea aparentă, ascunsă în spatele unei linii precise, cu virtuţi clasice, academice chiar, este blurată din interior, dând naştere în privitor la adevărate scurtcircuitări kathartice, mereu tensionate. Nimic nu este ceea ce pare să fie … În pictura sa se întâlnesc universuri imaginare incongruente, expresii schizoide ale unui spaţiu mental care-şi caută o coerenţă pe care nu are cum să o atingă, pentru simplul fapt că ‘subterana’ este guvernată de alte legi decât suprafaţa, iar orice cartografie este prin definiţie una imperfectă. Este un lucru pe care par să-l ştie foarte bine şi personajele sale, care dau aparenţa că pozează învăluite într-o mantie care le asigură în egală măsură vizibilitatea cât şi invizibilitatea.

02PliantFinal-1 03PliantFinal-spate 05 Din vernisaj 07 vernisa 08 vernisaj OLYMPUS DIGITAL CAMERA 10 IERONIM MORUT, Pestisorul de aur, 2014, 100x100 cm, acrilic pe panza 11 IERONIM MORUT, Vestea buna, 2014, acrilic pe panza, 100 X 100 cm 12 RADU HANGAN, Narcisism, 2014, tehnica mixta, 100 X 100 cm SONY DSC 14 TUDOR FRANCU - Printi mostenitori I , 2014, Tehnica mixta, 100 X 70 cm 15 TUDOR FRANCU - Printi mostenitori II , 2014, Tehnica mixta, 100 X 70 cm