Vector-Studio-_-Intermedial_resizedIntermedial

un proiect de Ștefan Coman și Valeriu Stăncescu

curator: Cătălin Gheorghe

Galeria Meru

(B-dul Carol I, Casa cu Pasaj, etaj 1), Iași

Perioada expunerii: 13 – 28 noiembrie 2014

Deschiderea: joi, 13 noiembrie 2014, ora 6 pm

Proiect aplicat în cadrul programului Carte Blanche aux Jeunes Créateurs, susţinut financiar și logistic de Institutul Francez din Iaşi în parteneriat cu Vector Studio (UAGE).

Argument:

Proiectul colaborativ al lui Ștefan Coman și Valeriu Stăncescu abordează intermedialitatea din perspectiva descrierii ironice a condiției muncii artistice precum și a sugerării unei critici a relației dintre artist și mediul său de muncă: istoria tehnologiilor primare, arhitectura minimală a studioului și politica sumbră a instituției de artă.

Luând în considerare modalitățile de concepere și de producere ale artei, cei doi artiști atrag atenția, performativ și material, asupra manufacturării prezenței în termenii obiectualității, contextualității și criticalității. Lucrările lor mediază felul în care artistul operează în spațiul cunoașterii și în spațiul studioului, producând metafore vizuale autoreferențiale, dar și cu o deschidere interpretativă către punerea în critică a instituției de artă: a academiei și a galeriei. De asemenea, lucrările arată moduri ale artistului de a reflecta asupra mediilor artistice, asupra materialului de lucru, asupra relațiilor conceptuale și materiale, asupra corporalității instrumentale și asupra pragmaticii semnificațiilor.

Venind din mediul sculpturii, cei doi artiști operează în mediul filmului video utilizând compoziția și editarea ca forme ale viziunii și operațiilor sculpturale. În lectura semiotică a filmelor lor video, artiștii inserează o serie precisă de referințe cu privire la invizibilitatea proceselor creative, la miturile cotidiene și ritualurile practice ale producției manuale ale artefactelor simbolice.

Interesați de lucrul cu aerul, prin care trece lumina proiectării filmului video și în care stau suspendate obiectele co-generate de acțiunile performative documentate în filmele video, cei doi artiști implică invizibilitatea și imponderabilitatea în expunerea lucrărilor.

Ștefan Coman și Valeriu Stăncescu sunt studenți la Facultatea de Arte Vizuale și Design, Universitatea de Arte „George Enescu” Iași. Au mai realizat împreună expoziția Academic Taggers (Galeria apARTe, 2014).