Artiști: Adina Mocanu și Alexandra Sand

Centrul Artelor Vizuale – multimedia center
Str. Biserica Enei, nr. 16, București

Expoziția va putea fi vizitată între 18 octombrie – 19 noiembrie 2014 (marți – vineri 15:00 – 19:00 și sâmbătă între 14:00 – 18:00).

Proiectul artistelor Adina Mocanu și Alexandra Sand vorbește despre shortcut-urile din artă, despre traseu, despre aspirații – prin fotografie, video și obiect. Totodată, expoziția prezintă și granițele fine dintre conceptele de public space și personal space, asa cum sunt delimitate ele astăzi.

Printr-un mecanism de negociere, colaborare, și chestionare pe care lucrul într-un duo îl implică, investigăm conexiunile dintre identitatea noastră ca ființe umane și identitatea noastră ca artiști. Suntem de asemenea preocupate cu investigarea interconectivității dintre societate ca spațiu de joacă cultural și ritualurile personale bazate pe individualitate. Avem tendința de a ne concentra atenția pe două idei diferite de înțelegere a artei, de la lucrări
foarte personale, la acțiuni cu o puternică chestionare socială. O altă importantă parte a artei noastre este reprezentată de continua explorare a relației noastre ca duo, ca prietene și de asemenea, ca exponenți ai aceleiași generații. Înțelegem arta ca pe o infinită posibilitate de a ne proiecta pe noi înșine în lumea altermodernă, în care putem interacționa cu medii și forme de reprezentare variate. De curând s-a împlinit un an de când lucrăm împreună, iar expoziția -That’s thirty minutes away. I’ll be there in ten! – cuprinde o parte din lucrările noastre realizate în spațiul public și neprezentate în spațiul expozițional.”
Adina Mocanu și Alexandra Sand

Ill-be-there-in-ten
——————————————————
The project of the artists Adina Mocanu and Alexandra Sand speaks about the shortcuts in art, about route and aspirations – through photography, video and object. However, the exhibition presents the fine boundaries between the concepts of public space and personal space as they
are defined today. The opening will include a surprise object installation.

Through a mechanism of negotiation, collaboration, and questioning which working as a duo implies, we investigate the connections between our identity as human beings and our identity as artists. We are also preoccupied by an investigation of the interconnection between society as a cultural playground and personal rituals based on individuality. We tend to focus our attention on two different ideas and ways of understanding art, from very personal works, to actions with a powerful social questioning. Another important part of our work is represented by a continuous exploring of our relationship as an artists’ duo, as friends and also as exponents of our generation. We feel art as an endless possibility to project ourselves into an alter-modern world, in which we can interact with various mediums and forms of representation. We work together since one year, and the exhibition -That’s thirty minutes away. I’ll be there in ten! – includes a part of our work performed in public space and not presented into the gallery space.”
Adina Mocanu andAlexandra Sand