the_vanishing_point_n

THE VANISHING POINT

Hala TIMCO by Galeria Calina spațiu de artă contemporană

vernisaj 10 octombrie ora 18

10-31 Octombrie 2014, Luni – Vineri 15 -19

Eveniment de lansare a platformei Avantpost.ro, expoziția The Vanishing Point transbordează reprezentarea clasică prin însumarea câtorva momente postperspectivale specifice secolului trecut.

În instalația mecanomorfă Bicicleta timpului, Daniel Tellman aplică principiul spațio-timpului cvadridimensional în care omul este perceput nu printr-o identitate corporală, ci prin unduirea sa în șirul evenimentelor. Cu ajutorul unui zoetrop, privitorul activ extinde fracțiunea de durată a cadrelor fotografice, generând o dinamică succesivă a imaginilor, dar și o rotire a câmpului vizual.

Vorbind tot despre mișcare, suprafețele vibrante de tip Hexaton ale lui Gabriel Kelemen aduc, în spiritul avangardei istorice, imaginea și sunetul laolaltă, iar printr-un anumit unghi de incidență acestea configurează geometria împachetării sferelor în manieră hexagonală ce dezvăluie patternurile originare ale creației: simbolul florii vieții, omul hexagonal (hexomul).

În instalația Big Brother, Nicolae Velciov abordează, în sens neoavangardist, relația dintre procesul de construcție a imaginii (punct focal) și cel de adresare-receptare (oculus sau punct de vedere privilegiat). Mai precis, relația dintre observator și obiectul observat este descrisă prin distopia circuitului închis de tip video surveillance, reflectat în societatea contemporană prin omniprezența supravegherii ce planează asupra tuturor lucrurilor.

Deturnând universul geometriei perspectivale cu ajutorul softurilor digitale, în lucrările Fluid 1, Fluid 2, Ochi, Bogdan Tomșa prezintă continuitatea formelor, chiar dacă acestea în mod aparent pot fi receptate separat în funcție de unghiulul perceptiv. Aceste distorsiuni vizuale par a face referire la jocul percepției solidelor lui Platon.

În cadrul unor reprezentări binoculare (Midnight Sun, Binocular/Binaural), Aura Bălănescu prezintă paradoxul co-existenței celor două piramide vizuale, cunoscute ca separate (antagoniste) în paradigma perspectivală. Această implozie vizuală (chiar auditivă) aduce cu sine mutații deosebite, generând un nivel al reprezentării ce transcende limitele obișnuite de adresare-receptare, fiind necesară utilizarea unor dispozitive ce augmentează relația dintre privitor și operă.

Dacă în lucrările binoculare identificăm un tip de imagine în aer rezultată din implozia piramidelor vizuale, în cazul lui Petrică Ștefan (seria Embryos) imponderabilitatea formelor este obținută printr-o simplă pulverizare a cubului perspectival. Eliberate de forma restrictivă, formele sale embrionice deschid drumul unui nou început în periplul reprezentărilor. – Aura BĂLĂNESCU

 

Aura BĂLĂNESCU

Absolventă a Facultății de Arte Plastice și Design, secția sculptură 2003, Universitatea de Vest Timișoara și în 2010 a școlii doctorale din cadrul aceleiași instituții, Aura Bălănescu a participat în proiecte teoretice (Media Art Histories, Riga 2013), practice (ReMake, Fundația AltArt, Fabrica de pensule, 2011, Trăind în cub, Galeria Delta, Arad, 2008), expoziționale (Salt, Galeria Geam Mat, Timișoara 2013, Sign Out Video Art Event,  Facultatea de Arte Oradea & Visual Container Milan, Posibil Nesigur, fotografie, video, instalație în Timișoara, Halele Timco 2011, 4 Discursuri sculpturale, Galeria Delta, Arad 2008), precum și în rezidențe artistice (ICR Londra 2007,  Brâncuși–omagiu și moștenire, Centrul național de Monumente Paris & Centrul Pompidou 2007).

 

Gabriel KELEMEN

Gabriel Kelemen este lector universitar doctor la Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Arte Plastice şi coordonatorul secţiei de Istoria şi Teoria Artei din 2011. Susţine cursuri teoretice în domeniul istoriei civilizaţiei şi culturii, culturii populare urbane, culturologie, documentaristică, precum şi cursuri transversale în domeniul arheologiei şi patrimoniului. În teza de doctorat Universalitatea principiului sferă-spirală analizează probleme ale arhetipului, experimentului şi istoricităţii în contextul civilizaţiei umane. A publicat volumele Originea formei, Arhetipul sferă-vortex. Influenţe asupra culturilor umane, Vibraţie-formă-simbol, numeroase articole și recenzii.

 

Petrică ȘTEFAN

Născut în anul 1988 la Reșița, județul Caraș-Severin. A studiat pictura la Facultatea de Arte și Design din cadrul Universității de Vest din Timișoara în perioada 2007-2010. În anul 2012 a absolvit masterul în pictură – Surse si resurse ale imaginii, în cadrul aceleiași facultăți. În 2011 a debutat cu expoziția personală Evolution la Galeria Triade din Timișoara, urmată de expoziții personale, în 2012 la Galerie 3 din Klagenfurt, Austria, în 2013 la Galeria Calina din Timișoara. A mai participat în expoziții de grup in Timișoara, București, Roma, Hamburg, Budapesta.

 

Daniel TELLMAN

Daniel Tellman este arhitect și a urmat începând cu clasele generale o pregătire cu profil artistic, terminând Facultatea de Arhitectură în urmă cu 12 ani. Este interesat de melanjul dintre științele aplicate și artă. În contextul în care camerele foto și fotografia digitală sunt la îndemâna tuturor, a început în urmă cu câțiva ani să experimenteze metode alternative de fotografiere. În dorința de a extinde timpul de expunere și de a capta cât mai multe evenimente pe negativ s-a focusat pe fotografia cu stenopă, folosind ca negative realizate din hârtie fotosensibilă. Sub numele de Pinhole Moustache a colaborat cu artiști din America, Ecuador și România, realizându-și propriile camere fotografice.

 

Bogdan TOMȘA

Născut în anul 1989 în localitatea Avram Iancu, județul Arad; în prezent lucrează și trăiește în Timișoara. În perioada 2008–2011 a studiat pictura la Facultatea de Arte Plastice și Design din cadrul Universitații de Vest Timișoara, iar în 2013 a absolvit masterul în pictură – Surse și resurse ale imaginii, în cadrul aceleiași universități. În 2013 a realizat prima expoziție personală, Synthetic space, în cadrul proiectului Serial al grupului Kinema Ikon, Arad. În 2012 a câștigat Premiul III în cadrul concursului Juventus cu tema Omul contemporan, organizat de fundația Triade, Timișoara. A mai participat în expoziții de grup din Romania, Germania, Austria, Serbia unde a câștigat premiul I la concursul internaţional de desen „Fantasticul din mine şi din afara mea”, Arad 2005 și placheta de aur la concursul internaţional de pictură  „Placheta de Aur”, Macedonia 2005.

 

Nicolae VELCIOV

Masterand al secției de pictură, Facultatea de Arte și Design, Universitatea de Vest, Timișoara, Nicolae Velciov a participat în cadrul unor expoziții de grup (Diptyque, Timișoara, 2014, Concav, convex, Triade 2013), simpozioane  naționale (Land Art, Ghelari 2014, Aradul văzut de artiști, Arad 2013, Bălgarski Artforum u Bănată, Lipova 2013) și internaționale (Bulharski Culturny Institut, Bratislava, Slovacia 2014, Maudite soit la guerre 2013, Méricourt, Franța, So Close, So Far, Sofia, Bulgaria), rezidențe artistice (Moscova, 2012).

 

Avantpost.ro

Plasat la confluența polilor paradigmei clasice (avant/înainte+post/după), proiectul colaborativ Avantpost.ro își propune să jaloneze teritoriul unei complexe realități printr-un trans-experimentalism ce depășește fragmentarismul cunoașterii raționale. Acesta decurge din traversarea simultană a mai multor niveluri de percepție-cunoaștere-

reprezentare și are ca rezultat o trans-conștiință ce deschide drumul  sinesteticii, sinestezei și sinesteziei totale a operei integrale vehiculată tot mai mult în paradigma contemporană. Proiectul debutează cu expoziția The Vanishing Point, un studiu asupra percepției vizuale, urmând ca edițiile următoare să abordeze alte aspecte ale sistemului perceptiv în raport cu reprezentarea artistică.