bilantul-participarii-Romaniei-la-Programul-Cultura-2007-2013-al-Uniunii-EuropeneRomânia în programul Cultura 2007-2013 al Uniunii Europene – Bilanțul participării

Cultura (2007-2013) a fost programul Uniunii Europene dedicat sectorului cultural, gestionat de Direcţia Generală pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură a Comisiei Europene, împreună cu Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură.

Cu un buget de aproximativ 400 de milioane de euro, programul a sprijinit proiectele culturale cu dimensiune europeană care contribuiau la promovarea mobilităţii persoanelor ce lucrează în sectorul cultural, la încurajarea circulaţiei creaţiilor artistice şi culturale şi a dialogului intercultural.

Candidaţii puteau fi instituţii publice, organizaţii ale societăţii civile sau firme cu activitate principală în domeniul culturii, în măsura în care activitățile derulate în proiectele propuse erau non-profit. Pentru a fi eligibili, candidaţii trebuiau să aibă sediul într-una din ţările participante la Program: statele membre ale Uniunii Europene; Macedonia, Muntenegru, Serbia, Turcia, Albania și Bosnia şi Herţegovina; Islanda, Liechtenstein, Norvegia.

Principalele tipuri de proiecte finanțate la care au participat operatorii culturali români sunt: proiectele de cooperare europeană, traducerile literare şi festivalurile culturale europene.

România a participat la 129 de proiecte în Cultura (2007-2013): 111 proiecte de cooperare (12% din totalul proiectelor europene finanțate), 15 proiecte de traduceri literare (aproape 100 de cărți traduse din literatura europeană; 2% din totalul proiectelor europene finanțate) și 3 festivaluri (3% din totalul festivalurilor europene finanțate).

Cele mai multe proiecte la care au participat operatorii români sunt din artele spectacolului, urmate de cele de patrimoniu cultural. Instituțiile publice și organizațiile neguvernamentale participă în proporții aproape egale la proiecte, în timp ce firmele sunt mai slab reprezentate. Cei mai mulţi beneficiari ai granturilor sunt din Bucureşti, apoi din Cluj-Napoca, Arad, Sibiu şi Târgu Mureş.

În cadrul Programului Cultura (2007 – 2013), Ministerul Culturii a acordat co-finanțare mai multor proiecte importante, printre care care amintim: Cities on Stage, derulat de Teatrul Național Radu Stanca, E-motional Bodies and cities, derulat de Fundația Gabriela Tudor, Jardin d’Europe, derulat de Asociația 4Culture, Urban Culture Fusion, derulat de Asociația JM’Events, Imagine II derulat, de Asociația Elite Art Club Unesco și altele.

Pentru anul 2014, bugetul alocat de Ministerul Culturii pentru co-finanțarea proiectelor europene deja selectate la Bruxelles pentru a obține finanțare în cadrul Programului Cultura este de 500.000 lei.

Susţinerea instituţiilor prin promovarea programelor şi proiectelor publice transsectoriale, potenţarea reţelelor de cooperare şi deschiderea infrastructurilor culturale şi educaţionale către toţi beneficiarii reprezintă obiective asumate în cadrul Ministerului Culturii ca elemente definitorii ale politicii statului român.

În acest sens, Ministerul Culturii va demara în scurt timp sesiunea de finanţare dedicată proiectelor culturale care au obținut finanţare europeană în cadrul  Programului Cultura (2007-2013), în limita bugetară alocată, context în care îi invitam pe toţi operatorii culturali să urmărească site-ul instituției noastre (www.cultura.ro) și să depună dosarele, conform Normelor de finanţare aprobate.

Conform studiului ”Cultura (2007-2013), România în proiecte europene finanţate”  (Punctul de Contact Cultural al României,  www.cultura2007.ro – Rezultate selecții)