Palatele Brancovenesti de la Portile Bucurestiului
Strada Valea Parcului 1, Mogosoaia, Ilfov
Tel. 0213506619, fax 0213506618

Primaria Municipiului Bucuresti prin Centrul Cultural Palatele Brancovenesti, va invita de Florii, sa deschidem sezonul artelor focului în vechea Ghețărie de la Mogoșoaia cu Bijuterii din cutia neagra, expozitie de ceramică, sticlă, metal semnată Cristina Bolborea. Vernisajul are loc duminică 13 aprilie, ora 16,00.

Exaltind virtuțile plastice ale gresiei delicat glazurate și sticlei optice brute în obiecte ce sugerează inele expandate, Cristina Bolborea își atrage publicul în lumea ei de fantasme, miraje, victorii și înfrângeri, în care lumina smulge bolților umbrite miracole de fast teluric și de artă.

Autoarea se explică: “Bijuteriile mele nu sunt decât unirea a ceea ce am prețios cu ceea ce am inspăimântător.” Prețios este la Cristina nesațul de frumusețe, foamea orientală de ornament, motivul investit cu sens, înfricoșătoare sunt flăcările aprige ale inteligenței pasionale, convocând și contopind extremele. Pentru mine, inelele gigant pecetluiesc unirea Geei cu focul, a întunericului rece cu lumina clară. Dacă ar fi să le dăruiesc, ar fi Bijuterii pentru Tehura, iubita maoră a pictorului Paul Gauguin, ori pentru Uriașa lui Baudelaire. Aș păstra însă un ultim inel – anume acela plăsmuit din aerul cuprins de contorsionatele verigi – pentru Negresa poetului Marian Drăghici, cel care mărturisește – asemenea Cristinei, în felul ei – că: “Fiecare dintre noi are undeva o negresă,/ e așteptat. să tot merg la negresă/ din zorii tinereții mele am lăsat baltă/ casă și masă/….cu negresa ești, oriunde te-ai afla,/ absolut singur/ …. atât de vastă e negresa că n-are casă./ negresa, biata de ea,/ este casa… Stă singură negresa/ nu bea, nu mănâncă/……..doar stă/ doar stă și așteaptă/ cu aerul înțepenit, înfricoșător/…”

Inelul ei de aer, delicat și înfricoșător ca însăși absența, este, de fapt, emoția vibrantă pe care o iei cu tine, privitor și oaspete de un ceas, când ieși din tenebrele cu luciri arzătoare ale Cutiei negre de la Ghețărie.

Doina Mândru

IMG_1667 IMG_1763 - Copy