Resize of IMG_011 Oravitzan Horeb Cluj 2014

In perioada 27 martie 05 mai 2014, la galeria Horeb din Cluj Napoca este deschisă expoziţia Iscălitură pe Lumină, cu lucrări ale artistului Silviu Oravitzan. Vernisajul a avut loc joi, 27 martie, în prezenţa artistului. Programul de vizitare pentru public este marţi, miercuri, joi, vineri intre orele 11,00 – 16,00 şi duminica intre orele 10,00 – 16,00. Galeria Horeb se află pe strada Tărnavelor, nr. 4, la demisolul bisericii Sf. Ilie din Cluj Napoca. Este condusă de către Vasile Istrate, preot paroh, şi Florin Gherasim, curator.
Intr-un efort creator de durata unei vieţi, Silviu Oravitzan a ajuns la sinteza unui limbaj plastic original, codificat intr-o structură morfologică aparent simplă şi o sintaxă complicată.
Acest paradox este generatorul unei semioze infinite de metafore care valorizează nu atât elementele alfabetului vizual, ci ineditele lor asocieri, altele mereu şi mereu. Artistul mărturiseşte că elementele cu care lucrează, se exprimă, sunt simple şi la îndemâna oricui: pătratul, cercul, crucea, centrul. Totuşi, motivul predilect al lucrărilor lui Silviu Oravitzan este cel al crucii multiplicate intr-o adevărată reţea pe fond auriu. In pofida splendorii suprafetelor aurite, această artă se bazează pe o severă asceza imagistică. O renunţare drastică la orice spectacol vizual prin care un obiect se oferă vederii. Artistul năzuieste să unifice complexa invăţătură a elementelor, culorilor, fenomenelor naturii intr-un univers plastic a cărui validitate este prezentă in fiecare dintre lucrările sale.
Această avalanşă creativă de obiecte care se prezintă ca ferestre spre alte zări, permite, la rându-i, abordarea hermeneutică a creaţiei artistului ca o veritabilă opera aperta.. In acest versant de interpretare se inscrie şi proiectul Galeriei Horeb din Cluj Napoca. Artistul a avut generozitatea să ne acorde deplină libertate la alegerea temei, selectarea lucrărilor, la conceperea panotării, a discursului plastic expoziţional şi chiar a unor intervenţii de tip instalaţie, ca demers de interpretare creativă a operei sale. Provocarea a fost, pentru noi, mare, raportat la imensitetea si diversitatea materialului oferit de artist. Am optat pentru o singură lucrare iconică, in sensul de reprezentare inchipuită, după tratiţie, a chipului, a feţei, şi anume reprezentarea in slavă a Mântuitorului înviat.
De la Crucea insemnată cu sângele jertfei pleacă o potecă de grâu. Bobul de grâu care poarta chipul christic şi care terbuie să moară şi să fie ingropat in ţărână ca să dea rod, să reinvie. De la potir purcede o altă potecă cu fire de grâu inverzite, din glia câmpului, de la Câmpeneşti. Reprezentări ale pământului, pe podea, şi reprezentări ale Cerului albastru, pe perete, constituie fundalul şi scena dramei christice a răstignirii, morţii şi invierii, dar şi a eternei reintoarceri, a ciclicităţii agare, prin subtile legături, corespondenţe intre Sacru şi Profan, in revelarea Sacrului prin Profan, pe care Vasile Avram, savantul ce doarme sub glie, la Nicula, le-a numit creştinism magic, iar Mircea Eliade, creştinism cosmic In rest, toate lucrările, alcătuirile reprezintă moduri in care elmentele de bază, aceleaşi, pătrat, trunghi, cruce, centru. mărturisesc despre jertfă, mântuire şi Mântuitor Spre iesire vom regăsi, ca peste tot, crucea, dar si labirintul, ca prelungire a crucii. Crucea evocă diverse căi ce conduc spre Centru. Labirintul evocă dificultatea de a ajunge la Divin, dar şi faptul că drumul spre Centru, spre Isus Christos este cheia ieşirii din labirint, din rătăcire.
Asemeni copiştilor celebrelor manuscrise cu miniaturi, semnătura domnului Silviu Oravitzan nu apare pe faţa lucrărilor. Ii vom găsi numele discret, pe spate sau in locuri ale lucrărilor ascunse privirii, aşa cum făceau şi constructorii medievali. Lumina care ne inundă vederea aparţine de registrul increatului, tinde mai degrabă să exprime nevăzutul, amprenta a toate Creatorului. Adică o cale, o cărare spre Centru. Prin această neindrăznire de a pune iscălitură pe lumină, privesc şi inţeleg indelungul, statornicul travaliu artistic al lui Silviu Oravitzan ca o umil şi stăruitor asumată mărturisire de credinţă. Acum, în preajma sărbătorilor de Paşte, mărturia are loc la Galeria Horeb din Cluj Napoca. In mijlocul nostru, martori, se află artistul mărturisitor şi operele sale, Silviu Oravitzan. Florin Gherasim, curatorul Galeriei Horeb

Resize of IMG_101 Resize of IMG_102 Resize of IMG_103 Resize of IMG_104 Resize of IMG_106 Resize of IMG_151 Resize of IMG_152 Resize of IMG_155 Resize of IMG_156 Resize of IMG_157 Resize of IMG_159 Resize of IMG_162 Resize of IMG_163 Resize of IMG_165 Resize of IMG_201 Resize of IMG_202 Resize of IMG_203 Resize of IMG_204