Sculptorul Eugen Petri la Sângeoz-Băi, 1 august 2013.

Foto Lucian Muntean

eugen petri  foto lucian muntean_7691