S-a prelungit termenul de primire a lucrarilor pentru Salonul National de Arta Fotografica „Etnografica“ pana la 31 decembrie 2013.

muzeul_satului_foto_lucian_muntean05
Consiliul Judeţean Olt
Centrul Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea
Culturii Tradiţionale Olt
Cod Fiscal: 16181612
Strada Mânăstirii nr. 1A, Slatina, Olt, România
Telefon/fax: 0349.409270; 0349.409271
Regulamentul Salonului Naţional de Artă Fotografică „Etnografica“
ediţia a IV-a, Slatina, 2013-2014
1. Salonul Naţional „Etnografica“ este organizat de Centrul Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Olt şi are drept scop promovarea
culturii tradiţionale naționale, prin imagini fotografice cu caracter etnografic din
domeniul obiceiurilor tradiţionale, arhitecturii populare, costume populare,
gospodărie tradiţională, portret.

2. Salonul beneficiază de înaltul Patronaj al Asociaţiei Artiştilor Fotografi din
România, numărul 003/ 2014.

3. Tematica Salonului este fotografia ca document etnografic.

4. Nu sunt admise intervenţiile în fotografie sau fotografiile experimentale.
5. Se vor acorda premiile I, II, III, respectiv Medalia de Aur AAFR, Medalia de
Argint AAFR şi Medalia de Bronz AAFR precum şi două menţiuni AAFR.
6. Fiecare autor va putea participa la Salonul Naţional cu maxim șase fotografii, color
sau monocrom.
7. Taxa de participare este de 50 lei şi se poate expedia prin mandat poştal pe adresa
Centrul Judeţean Pentru Conservarea Şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural
Olt (prescurtat CJCPCTC Olt), strada Mânăstirii nr. 1 A, Cod poştal 230019, Slatina,
Olt, România – cu specificaţia „Pentru Salonul Etnografica 2013“ sau în contul
RO92TREZ5065010XXX000295 Trezoreria municipiului Slatina. Pentru sumele
trimise vor fi emise acte fiscale legale.
8. Lucrările vor fi trimise numai pe e-mail, în format jpg, astfel: un fişier cu imaginile
la dimensiunile de 1024 x 768 pixeli pentru jurizare la care fiecare imagine va avea
un cod care corespunde în borderou cu titlul lucrării. Codarea imaginilor se va face
astfel: 4 litere (la alegerea autorului), şi câte o cifră, care vor reprezenta numărul de
ordine al imaginii înscrise în salon (conform borderoului). Grupele de codare vor fi
despărţite de simbolul „-“ (minus). Exemplu: ILIE-1.
Un alt fisier va contine imaginile cu numele autorului si titlul fotografiei, imagini
care vor avea latura mică de minim 3000 pixeli iar latura mare de maxim 4500 pixeli
(pentru listare).

9. Fotografiile vor fi transpuse pe hârtie fotografică pe cheltuiala organizatorilor.
10. Prin e-mail va fi trimis şi formularul tip borderou, completat corect şi complet în
variantă electronică. Organizatorii Salonului nu răspund pentru eventualele încălcări
ale Legii nr. 8 din 1996, privind drepturile de autor, de către participanţi.
11. Toate lucrările vor avea titlurile în limba română (inclusiv pe borderou).
12. Necompletarea corectă sau incompletă a borderoului şi netrimiterea la timp a
taxei de participare atrage după sine excluderea participantului respectiv din concurs.
13. Jurizarea se va derula astfel: membrii juriului vor viziona imaginile, cunoscând
doar indicativul lucrării şi vor acorda pentru fiecare lucrare calificative de la 1 la 10.
Notele vor fi acordate fără ca aceştia să cunoască numele şi prenumele autorilor.
Organizatorul Salonului va centraliza datele jurizarii si va selecta, in ordinea
punctajului obtinut, premiile si acceptarile Salonului.
14. Toate lucrările printate vor intra în patrimoniul Centrului Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Olt şi vor putea fi utilizate în scopul
promovării salonului, al artei fotografice, cu menţionarea numelui autorilor şi a
cluburilor fotografice sau instituţiilor de profil de la care aceştia provin.
Autorii lucrărilor îşi vor menţine drepturile de autor asupra imaginilor iar CJCPCTC
Olt va utiliza acele imagini în scopul promovării Salonului şi artelor tradiţionale din
România în mass-media, prin publicarea acestora într-un catalog tipărit şi/sau digital
precum şi în cadrul unor expoziţii. Participanţii care nu doresc popularizarea
lucrărilor proprii în condiţiile arătate mai sus, vor comunica in scris organizatorilor
acest lucru.
15. Decizia juriului este incontestabilă.
16. Artiştii fotografi care vor întocmi corect şi complet borderoul și vor achita taxa
corespunzătoare, vor primi gratuit un exemplar din Catalogul tiparit al Salonului
„Etnografica“ ediția a IV-a. Dacă se dorește achiziționarea a mai multe exemplare din
Catalog doritorii vor adresa o solicitare prin intermediul e-mailului la care au fost
trimise și fotografiile.
17. Participanţii care au trimis la timp lucrările şi taxa de participare, însoţite de
borderoul de participare, se consideră că au acceptat condiţiile stipulate în
Regulamentului de Organizare a Salonului Naţional „Etnografica“.
18. Fotografiile însotite de borderou si de copia documentului de plată a taxei de
participare vor fi trimise pe e-mail la adresa: [email protected]
3
19. Premiile Salonului:
– Medalia de Aur AAFR;
– Medalia de Argint AAFR;
– Medalia de Bronz AAFR;
– Două menţiuni AAFR;
20. Juriul Salonului:
– Eugen Negrea AAFR (Bucureşti)
– Mircea Anghel, A.FIAP, (Craiova)
– Robert Kovacs AAFR (Bistrița)
– Incze Domokos, AAFR, (Miercurea Ciuc)
– Ciurea Valeru, AAFR, (Slatina)
21. Calendarul Salonului:
– Ultimul termen de primire a lucrărilor : 18.12.2013 ora 24,00
– Jurizarea ……………………………………….: 20.12.2013 – 21.12.2013
– Centralizarea rezultatelor ………………. : 22.12.2013 – 23.12.2013
– Comunicarea rezultatelor…………………: 23.12.2013 – 24.12.2013
– Vernisajul Salonului……………………… : 23.01.2014, ora 17,00
– Expedierea catalogului…………………….: 20 – 28.02.2014
22. Relaţii suplimentare:
Valeru Ciurea,
telefon: 0742065379; 0763.630305
e-mail: [email protected]
BORDEROU DE PARTICIPARE

Nume:………………………………………………………………………………….
Prenume:……………………………………………………………………………….
Instituţia:…………………………………………………………………………….
Fotoclubul:…………………………………………………………………………….
Distincţii (titluri):……………………………………………………………………………..
Adresă………………………………………………………………………………………
Telefon fix: ……………………… Telefon mobil: ……………………….. e-mail:……………………………………………………..
Taxa de participare anexată:……………………………… Chitanţa nr. …………………………………………………………….

Salonului Naţional de Artă Fotografică ETNOGRAFICA
Decembrie 2013 – Ianuarie 2014, Slatina, Olt, România

Cod fotografie Nume autor Titlul lucrării Jurizare

Semnătura pentru originalitatea lucrărilor: …………………..

Lucrările acceptate în concurs, inclusiv lucrările premiate, vor intra în patrimoniul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt, dacă autorii lucrărilor vor fi de acord cu acest lucru.
Autorii lucrărilor îşi vor menţine drepturile de autor asupra imaginilor iar CJCPCTC Olt va utiliza acele imagini în scopul promovării Salonului şi artelor tradiţionale din România în mass-media, prin publicarea acestora într-un catalog tipărit şi/sau digital şi prin expoziţii itinerante, în principal în localitățile din care provin câștigătorii premiilor acestei ediții.
Participanţii care nu doresc popularizarea lucrărilor proprii în condiţiile arătate mai sus, vor stipula expres în borderoul de participare acest lucru:

Sunt de acord, ………………………………

Nu sunt de acord,…………………………….