gernik-poza-de-grup-2013 garnik-2013-afis-finalGernik

Undeva între molcomele, sinusoidale dealuri bănăţene, la umbra licoroasă a văii Cameniţei , tabăra de creaţie Gernik, aflată la a treia ediţie, aduce laolaltă nume de seamă din peisajul artistic contemporan. Oda bucuriei substituie climatul auster citadin, sumbrele ecouri ale crizei se disipă treptat, lăsând locul unei treptate reveniri care distilă înfiripându-se în fiece lucrare parcă reînviată în ambianţa benefică ce irumpe odată cu aerul înmiresmat, cu foşnetul suav al codrului secular, mirişti, pajişti însorite cu fluturi zglobii ce zigzaghează vioi, nonşalant, azurul srăveziu. Într-un cuvânt, întreaga tabără se lasă învăluită tandru, imperceptibil, in mrejele diafane ce refac aproape maternal hiatusul dezavuat al înstrăinării.

Natura îmbrăţişează blând, copleşitor, inefabil, stimulent ce refiinţează asemeni unui îndepărtat ecou subiectiv uitat,  în sânul Banatului montan,  devenind factor revigorant. Creatorii dăruiesc impetuos glăsuind la unison în mireasma policromiilor picturale varii ipostasuri plastice ce refac din miile de cioburi ale amintirii acele palate de visare devenite materie picturală însufleţită. Fiecare dintre protagonişti evocă răzvrătiţi, răspicat, crezul ferm într-o lume mai bună, într-o utopie ferice, puternică destituire a vizualului viciat înecat de prea mult freamăt deşart. Bucuria – liant tonic, animă pasta picturală luminică, zvâcnind plenar în volutele perspectivelor absconse, insondabile, ale fiecărui obiect-fereastră pictat.

Rând pe rând, actorii oferă tranşant sondând filonul tacit ancestral, anatomia clipei devine astfel maiestos eternizată în capcanele timpului poetic circular. Salutară întrunire avându-i alături pe Carmen Anutza, Costin Brăteanu, Giulia Delcea, Petru Galiş, Dorel Găină, Adriana Lucaciu, Doina Mihăilescu, Suciu Nicolae, Claudiu Toma, Viorel Toma, tabără ce merită reiterată ca insularitate paradisiacă recuperatorie, în Parnasul mito-poetic ademenitor al văilor răcoroase, misterice, neumblate, al mirificului Banat montan, păstorită îndeaproape de veritabilul promotor cultural, domnul profesor doctor Tiberiu Trăilă Nicola. – Kelemen Gabriel

AXA ART S.R.L.
www.axa-art.ro
http://axaart.blogspot.com
Str. Lucian Blaga, Nr. 8, Timisoara
Telefon/Fax: 0356-435 734
Gsm:0721342426